« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Veřejná vyhláška OOP - ulice Kníničská silnice II/384

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kninicska_SII-384 (1) vykres.pdf (PDF 2.66 MB)
\ kr
<br> OPRAVNÍ ZNACENÍ
<br> čj.:MMB-
<br> [2021
<br> MmB souhlasí datum
<br> ODBOR DOPRAVY MmB počet stran: 3 ak<e: datum vypracování: 4.1 1.2021 místo: datum změny: 18.3.2022 zadavatel:
<br> poznámka:
<br> DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PČR BRNO
<br> J J l—
<br> _l _l projektová dokumentace zakázka: 2021AK00220 Brno - Kníničská projekt: 2021PROO11 7 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje verze: 1
<br> vypracoval: XXXXXXXX XXXXX
<br> vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> počty XX X ZS jsou pouze orientační
<br> \ <.>,v
<br> ww- Lopravni macanigrgg - n
<br> Ž/l- mms
<br> [ |,lOOHd lZOZ :wafcud
<br> ozzooxvrzoz n
<br> “lm-am: Lumpp [ZOZ *“ IV —„„,u\mmdrx\_„ WWW ?)IŠQQUNX - omg :o*,<|1.u aaezuamnqop ghomaimd „m
<br> 9
<br> d 0
<br> sgum
<br> ívíl'i'ťiffšimqsgáqiž.<.> f
<br> ft
<br> í“
<br> tamním virům.'
<br> „m
<br> češství
<br> “En
<br> Okayama
<br> DETAIL „B" VÁRiANiA 2 ' ' '
<br> XXXX v
<br> 'Vlěíálš
<br> * !;
<br> sportovni
<br> * ' zam.osada
<br> :: píši „u
<br> 0
<br> is? I = 795
<br> 3
<br> m
<br> >: 2021AK00220
<br> projektová dokumentace
<br> Brno - Kníničská
<br> aku,-' <,>
<br> 2021PR00117
<br> mlxl'O <.>
<br> alum zmeny <.>
<br> g
<br>.2021
<br> 4.11
<br> Hum vypracovali!
<br> (i;
<br> BS MORAVA
OOP_Kninicska_II-384 (1).pdf (PDF 231.22 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0282941/2022/6 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0495050/2022/HL TEL./E-MAIL: 542 174 762 / hlavaiova.blanka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici II/384,ulice Kníničská,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci – silnici II/384,ulice Kníničská Brno formou výkresů „akce: projektová
<br> dokumentace“,místo: Brno-Kníničská“,„datum vypracování: 4.11.2021“,„datum změny: 18.3.2022“ <,>
<br> „verze: 1“ „zakázka: 2021AK00220“,„projekt: 2021PR00117,zpracovaných společností BS MORAVA
<br> spol.s r.o <.>,IČ: 25511009,se sídlem Foltýnova 1007/19,635 00 Brno s dotčeným orgánem podle
<br> ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu - Policií České republiky,Městské ředitelství
<br> policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova
<br> 24,611 32 Brno,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> místní úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnici II/384,ulice Kníničská Brno,provedenou
<br> v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření obecné povahy,která je jeho nedílnou součástí,přičemž
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5696689

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz