« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

eon_oznameni.pdf
EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36
602 00 Brno
www.egd.cz
<br> info@egd.cz
<br> Naše značka
220478402
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 3
<br> EG.D,a.s.Lidická 1873/36,602 00 Brno
<br> Brno,05.10.2022
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EG.D,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5 zákona
č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem
v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EG.D.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 3
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
21.10.2022
<br>
od 08:00
<br>
do 21.10.2022
<br>
14:30
<br> Obec
Brno
Brno
Brno
<br> Část obce
Chrlice
Holásky
Tuřany
<br> Vypnutá oblast:
Vypnutí se týká odběrných míst Holásky: Javorová - vypnutá celá ulice Na hrázi - vypnutá celá
ulice Rolencova - od železničního přejezdu sůdá strana po č.p.65/22 a lichá strana po č.p.56/17
V Pískách - vypnutá celá ulice Písníky - ...
220478402_seznam_om.pdf
Brno,Heřmánková 824/1
Brno,Heřmánková 825/3
Brno,Heřmánková 826/5
Brno,Heřmánková 827/7
Brno,Heřmánková 842/12
Brno,Heřmánková 843/8
Brno,Heřmánková 844/18
Brno,Heřmánková 845/16
Brno,Heřmánková 846/10
Brno,Heřmánková 847/14
Brno,Heřmánková 848/2
Brno,Heřmánková 849/6
Brno,Heřmánková 850/4
Brno,Heřmánková 855/11
Brno,Heřmánková 9
Brno,Javorová
Brno,Javorová 100/2
Brno,Javorová 113
Brno,Javorová 117/19
Brno,Javorová 122/4
Brno,Javorová 152/15
Brno,Javorová 153/25
Brno,Javorová 164/2a
Brno,Javorová 192
Brno,Javorová 197
Brno,Javorová 203/8
Brno,Javorová 204/6
Brno,Javorová 205/10
Brno,Javorová 216/22
Brno,Javorová 217/20
Brno,Javorová 219/13
Brno,Javorová 237/12
Brno,Javorová 262/16
Brno,Javorová 328/24
Brno,Javorová 331/28
Brno,Javorová 356/21
Brno,Javorová 359/45
Brno,Javorová 373/11
Brno,Javorová 374/31
Brno,Javorová 376/29
Brno,Javorová 377/23
Brno,Javorová 378/27
Brno,Javorová 394/33
Brno,Javorová 402/25a
Brno,Javorová 403/9
Brno,Javorová 404/7
Brno,Javorová 410/17
Brno,Javorová 458/17a
Brno,Javorová 58/1
Brno,Moravská
Brno,Moravská 367/2
Brno,Moravská 39
Brno,Moravská 40
<br>
<br> Brno,Moravská 414/12
Brno,Moravská 439/9
Brno,Moravská 443/10
Brno,Moravská 451/14
Brno,Moravská 456/18
Brno,Moravská 514/6
Brno,Moravská 52/830
Brno,Moravská 534/11
Brno,Moravská 543/13
Brno,Moravská 559/19
Brno,Moravská 578/7
Brno,Moravská 587/17
Brno,Moravská 589/15
Brno,Moravská 605/20
Brno,Moravská 705/16
Brno,Moravská 828/48
Brno,Moravská 829/50
Brno,Moravská 835/42
Brno,Moravská 836/44
Brno,Moravská 837/46
Brno,Moravská 838/35
Brno,Moravská 839/37
Brno,Moravská 891/24
Brno,Moravská 925/4
Brno,Myslivecká
Brno,Myslivecká 438/65
Brno,Myslivecká 454/71
Brno,Myslivecká 460/69
Brno,Myslivecká 464/73
Brno,Myslivecká 524/67
Brno,Myslivecká 54
Brno,Myslivecká 550/67a
Brno,Myslivecká 560/46
Brno,Myslivecká 565/42
Brno,Myslivecká 566/44
Brno,Myslivecká 58
Brno,Myslivecká 595/50
Brno,Myslivecká 613/52
Brno,Myslivecká 64
Brno,Myslivecká 721/48
Brno,Myslivecká 724/75
Brno,Myslivecká 726/63...

Načteno

edesky.cz/d/5696281

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz