« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veř. vyhláška PDZ Winning Group Arena - Křídlovická - koncerty 4. - 6.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0472159_22_koncerty_Kridlovicka_4.-6.11.22.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0494966/2022/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno X.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/472159/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-195910-2/ČJ-2022-0602DI,ze dne 21.9.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Křídlovická a Nové sady ve městě Brně podle
<br> výkresové dokumentace,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu
<br> záboru komunikace pro konání koncertu „Lucie“ v objektu Winning Group Areně ul.Křídlovická <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je: od 00:00 h dne 4.11.2022 do 10:00 h dne 6.11.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Skutečný termín bude upřesněnv rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláš...
Vykres_Kridlovicka.pdf
ZÓN
A B
<br> ZÓNA B
<br> IZ
S T
<br> AX
I
<br> BU
S
<br> IZ
S T
<br> AX
I
<br> BU
S
<br> IZ
S T
<br> AX
I
<br> BU
S
<br> IZ
S T
<br> AX
I
<br> BU
S
<br> N
ov
<br> é
sa
<br> dy
<br> K
řídlovická B28E13/TE
<br> R
M
<br> ÍN
:./
<br> E
8d
<br> B
28E13/TER
<br> M
ÍN
<br> :./
<br> E8d
<br> B
28E13/TE
<br> R
M
<br> ÍN
:./
<br> E
8d
<br> 5x
130mx4m
<br> zábor P.míst:520m2
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Křídlovická
koncerty
<br> zábor vozovky
<br> 1
<br> 220506
8.9.2022
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : XXXXXX XXXXX
<br> č.j.: MMB /XXXX -
<br> B28-osadit 7 dní předem
- DZ budou osazeny dle TP 65,66 a tech.listů pro osazování
<br> přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> přenosné SDZ :
<br> stávající SDZ :
<br> stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> zábor vozovky :
<br> 2
<br> 32
<br> 43
<br> Winning
Group Arena
<br> Kabát zábor:OD 14.10.2022
00:00 hod <.>
DO 17.10.2022
16:00 hod <.>
Lucie zábor:OD 4.11.2022
00:00 hod <.>
DO 6.11.2022
10:00 hod <.>
<br> Z4e
<br>
Stránka 1
<br> 2022-10-06T10:44:41+0200
Ing.XXX XXXXXX XXXXfXXfXXcedXXXcXXfXXfXXXaeccXXXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5696277

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz