« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr změnit nájemní smlouvu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr změnit smlouvu - Česká pošta.pdf
M ě s t o V o l y n ě
<br> Volyně dne
---------------------------
Vyvěšeno
<br> V souladu s § 39 odstavec1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila rada města ve Volyni na
svém zasedání dne 05.10.2022
<br>
<br> Z á m ě r
změnit nájemní smlouvu
<br> uzavřenou dne 17.04.1992 s obchodní firmou Česká pošta,s.p <.>,IČ 47114983,na pronájem
nebytových prostor č.302,v budově čp.98,náměstí Hrdinů ve Volyni,nacházející se na pozemku
parc.č.703 v k.ú.Volyně.Toto vlastnické právo je zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k úpravě plochy nebytového prostoru ze současných
218,00 m² na nově navržených 207,77 m² <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně na adresu MěÚ ve Volyni <,>
náměstí Svobody 41,387 01 Volyně nejpozději 21.10.2022 do 10ºº hod <.>
Nabídky doručené po tomto termínu nebudou zohledněny <.>
<br> ………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br>
M ě s t o V o l y n ě
<br>
<br> Volyně dne
<br> ---------------------------
<br> Vyvěšeno
<br> V souladu s § 39 odstavec1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila rada města ve Volyni na svém zasedání dne 05.10.2022
<br>
<br>
<br>
<br> Z á m ě r
<br> změnit nájemní smlouvu
<br>
<br>
<br>
<br> uzavřenou dne 17.04.1992 s obchodní firmou Česká pošta,s.p <.>,IČ 47114983,na pronájem nebytových prostor č.302,v budově čp.98,náměstí Hrdinů ve Volyni,nacházející se na pozemku parc.č.703 v k.ú.Volyně.Toto vlastnické právo je zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br>
<br> Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k úpravě plochy nebytového prostoru ze současných 218,00 m² na nově navržených 207,77 m² <.>
<br>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně na adresu MěÚ ve Volyni,náměstí Svobody 41,387 01 Volyně ne...
PENB č.p. 98.pdf
PRÚKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
<br> Ulice,číslo: náměstí Hrdinů 98
<br> PSČ,místo: 38701,Volyně
<br> Typ budovy: Polyfunkční Plocha obálky budovy: 2755,50 m2 Objemový faktor tvaru AN: 0,65 mzlm3
<br> Celková energeticky vztažná plocha: "66,20 m2
<br> ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
<br> Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie (Energie na vstupu do budovy) Š (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
<br> Měmé hodnoty kWh/(m2- rok)
<br> ; “.Méně úsporná D Nehospodárná E(P_
<br> 481
<br> Velmi nehospodárná
<br> Mimořádně nehospodárná
<br> Hodnoty “Hilf" budov" 441,1 560,5

Načteno

edesky.cz/d/5694961

Meta

Pronájem   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz