« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Aktualizované údaje o nemovitostech nedostatečně označených k 1.8.2022 - katastr nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1086694369_1_Kbelnice.xlsx [2,66 MB]
List1
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Kbelnice XXXXXXXXXX X 33 1367 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Kbelnice u Jičína 724572,č.92/93 60
Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX,Valdické Předměstí,XXXXX Jičín XXXXXXXXXX X X 601 orná půda Kbelnice u Jičína 724572,č.150/59 192
Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Kbelnice XXXXXXXXXX X 14 1051 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Kbelnice u Jičína 724572,č.92/94 199
Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXXX XXXXX č.p.XX,XXXXX Kbelnice XXXXXXXXXX X 14 80 trvalý travní porost Kbelnice u Jičína 724572,č.92/116 199
Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX/X,Libeň,XXXXX Praha XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Kbelnice u Jičína 724572,č.180/15 206
Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXXXX XXXXX č.p.X,XXXXX Brada XXXXXXXXXX X 2 1978 trvalý travní porost Kbelnice u Jičína 724572,č.92/70 165
Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXXXX XXXXX Loveč X,XXXXX Mladějov XXXXXXXXXX X XX XXXX vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Kbelnice u Jičína 724572,č.92/93 60
Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXXXX XXXXX Loveč X,XXXXX Mladějov XXXXXXXXXX X XX XXX trvalý travní porost Kbelnice u Jičína 724572,č.92/87 200
Jičín Kbelnice Kbelnice u Jičína OFO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX,Valdické Předměstí,XXXXX Jičín XXXXXXXXXX X X 11476 orná půda Kbelnice u Jičína 724572,č.150/58 193
priloha_1086694369_0_ČJ - UZSVM_HJC_2950_2022-HJC(1).pdf [0,36 MB]
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JIČÍN <,>
DENISOVA 1073,506 01 JIČÍN
<br> 3273/HJC/2022-HJC
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/HJC/2950/2022-HJC
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 301
<br> E-MAIL: Lenka.Jindrova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz
<br> OBEC KBELNICE
50601 Kbelnice 1
<br> DATUM: 22.9.2022
<br> Žádost o zveřejnění na úřední desce
<br> Vážení <,>
<br> Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst.2 zákona č <.>
256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) aktualizované údaje k 1.8.2022 o nemovitostech,jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění
nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí <.>
<br> Podle ust.§ 65 odst.1 zákona č.256/2013 Sb.vznikla „Úřadu“ povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup a
zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce,na jejímž území se nemovitosti nachází.Obecní
úřad má dle ust.§ 65 odst.2 zákona č.256/2013 Sb.povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední
desce <.>
<br> S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje o
nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem,které se nacházejí na území Vaší obce <.>
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem,zveřejněný na webových
stránkách „Úřadu“ spolu s výzvou a informací pro občany:
https://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove,v třídění podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů <,>
bude pravidelně pololetně aktualizován <.>
<br> V případě dotazů se na nás kdykoliv obraťte <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
pověřena zastupováním pracovního místa
<br> ředitele odboru Odloučené pracoviště Jičín
<br> Příloha 1
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/5694843

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz