« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce výzev operačních programů pro vysoké školy a výzkum a vývoj v odboru koncepce a vedení OP MŠMT (OP JAK)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce výzev operačních programů pro vysoké školy a výzkum a vývoj v odboru koncepce a vedení OP MŠMT (OP JAK)
Volné místo - ministerský XXXX v oddělení koncepce výzev operačních programů pro vysoké školy a výzkum a vývoj v odboru koncepce a vedení OP MŠMT (OP JAK),MŠMT ČRNaposledy čtené články
Č.j.: MSMT-VYB-177/2022-3    
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje podle § 24 odst.6 zákona výběrové řízení na služební místo:
Ministerský rada v oddělení koncepce výzev operačních programů pro vysoké školy a výzkum a vývoj v odboru koncepce a vedení OP MŠMT
Doba neurčitá <.>
Platová třída: 13 
Platový tarif: 30 780 – 45 420 Kč (v závislosti na počtu let praxe),přiznání osobního příplatku v závislosti na kvalitě výkonu služby,motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci a mimořádné finanční odměny <.>
Obory státní služby: 10.Výzkum,vývoj a inovace <,>
                                    38.Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy <.>
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Další požadavek: znalost anglického jazyka na úrovni B1
Předpokládaný nástup: 15.listopadu 2022 nebo dle dohody
Žádosti zasílejte do: 20.října 2022
Charakteristika vykonávaných činností
koncepční a koordinační práce v oblasti podpory výzkumu a vývoje z fondů Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci operačního programu XXX XXXX XXXXXXXX (dále jen „OP JAK“) i operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“);
věcná gesce nově připravovaných výzev OP JAK v oblasti výzkumu,vývoje a rozvoje lidských zdrojů pro výzkum a vývoj z pozice oborného garanta pro oblast výzkumu a vývoje;
vykládání svěřené problematiky a komunikaci jak směrem k žadatelům / příjemcům dotace (konzultace,prezentace na seminářích apod.),tak směrem k dalším útvarům implementační struktury OP JAK a OP VVV (konzultace,vydávání stanovisek aj.);
jednání se ...

Načteno

edesky.cz/d/5694509

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz