« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Oznámení záměru změny Nájemní smlouvy č. 279/2016 ze dne 14.03.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru změny Nájemní smlouvy č. 279/2016 ze dne 14.03.2016
M Ě S T O Z N O J M O
Městský úřad
Odbor majetkový
<br>
<br> OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ZMĚNY NÁJEMNÍ SMLOUVY
na pronájem nemovité věci dle Nájemní smlouvy č.279/2016 ze dne 14.03.2016 a dle
<br> Směrnice pro nakládání s majetkem města Znojma č.9/2017,ve znění dodatku č.1 účinném
od 15.03.2021
<br>
Město Znojmo zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní řízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr změnit Nájemní smlouvu č.279/2016
ze dne 14.03.2016 na pronájem id.737/23632 podílu na pozemku parc.č.3627/1
v k.ú.Znojmo-město,účel využití: podíl na pozemku k BJ č.2566/25,nacházející se
v bytovém domě Pod Soudním vrchem 2566/2,Znojmo <.>
<br> Změna bude provedena Dodatkem č.1 k výše uvedené nájemní smlouvě,na základě
kterého dojde k následujícím úpravám v nájemním vztahu:
<br> - změna na straně nájemců (vystoupení jednoho z nájemců)
- přidání inflační doložky
<br> Ostatní ujednání Nájemní smlouvy č.279/2016 ze dne 14.03.2016 se nemění a zůstávají
v platnosti <.>
<br> Město Znojmo si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek <.>
<br> Záměr pronájmu výše uvedené nemovité věci bude zveřejněn na úřední desce Městského
úřadu Znojmo od 06.10.2022 do 21.10.2022 do 12.00 hod.Případné připomínky
ke zveřejněnému záměru je možno (v době zveřejnění) zaslat příslušnému referentu odboru
majetkového - Veronice Pekárkové,Městský úřad Znojmo,Obroková 1/12,66922 Znojmo <.>
Telefon 515 216 360 <.>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 06.10.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí odboru majetkového
<br>
<br> XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/5693897


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz