« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU -OOP 130/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7ad285c822ca414caa9046683355c937.pdf (269.92 kB)
Městský úřad Poděbrady
odbor dopravy
<br> Jiřího náměstí 20/I,290 31 Poděbrady
tel.325 600 430,fax 325 614 486,e-mail: doprava@mesto-podebrady.cz
<br> ____________________________________________________________________________________________
<br> e-podatelna: podatelna@mesto-podebrady.cz úřední hodiny: po a st 8-11,12-17 hod.čt 8-11 tel.: 325 600 211 IČ: 00239640
internet: www.mesto-podebrady.cz podatelna MěÚ: po a st 7-17,út a čt 7-15,pá 7-14 hod.DIČ: CZ00239640
<br>
<br> ČNES dopravní stavby,a.s <.>
Milady Horákové 2764
272 01 KLADNO
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> ČÍSLO SPISU:
ČÍSLO JEDNACÍ:
JID:
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> DATUM
<br>
3.10.2022
<br> MEUPDY/0073337/DOP/2022/SGL
MEUPDY/0074006/DOP/2022/SGL
MUP160005385146
<br> XXXX XXXXXXXXX Glattová
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
gombikova@mesto-podebrady.cz
<br> 5.10.2022
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Opatření obecné povahy č.130/2022
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Poděbrady,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.1) a 6)
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a právních úprav (dále XXX XXXXX o silničním provozu),po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Středočeského kraje <,>
Územního odboru Nymburk,Dopravního inspektorátu,Boleslavská 1831/13,288 29 Nymburk <,>
vydaného pod č.j.KRPS-216271-2/ČJ-2022-010806 ze dne 27.září 2022,podle ust.§ 77 odst.1
písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje
<br>
firmě ČNES dopravní stavby,a.s <.>,Milady Horákové 2764,272 01 Kladno,IČ 477 81 734 <,>
přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy na území správního obvodu Městského úřadu
Poděbrady z důvodu provádění běžné údržby těchto pozemních komunikací (jedná se o úpravy
výtluků frézováním a pokládkou živice,ostatní práce na údržbě pozemních komunikací jako např <.>
dopravní značení,svodidel a z...
a3bcacedce454901b4291665e8d9b946.pdf (828.73 kB)
JID: PCR01ETRfo130900280
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Nymburk
<br> Dopravní inspektorát
<br> Boleslavská 1831,288 02 Nymburk
<br> Č.j.KRPS-216271-2/ČJ-2022-O10806 Nymburk 27.září 2022 Počet stran: 2
<br> ČNES,a.s.Milady Horákové 2764 272 01 Kladno
<br> Běžná a zimní údržba silnic II.a III.třídy na území oblasti cestmistrovského střediska Nymburk,Poděbrady a Městec Králové — zvláštní užívání a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích — stanovisko DI PCR Nymburk <.>
<br> Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci zvláštního užívání a předloženého návrhu přechodné úpravy provozu na shora uvedenou akci,Vám po prostudování a provedeném šetření sděluje následující stanovisko <.>
<br> Důvodem zvláštního užívání silnic II.a III.třídy na území oblasti cestmistrovského střediska Nymburk,Poděbrady a Městec Králové je provádění běžné údržby těchto komunikací.Jedná se o úpravy výtluků frézováním a pokládkou živice,ostatní práce na údržbě pozemních komunikací jako např.dopravní značení,svodidel a zábradlí,krajnic,příkopů a silniční vegetace,nátěry a postřiky,emulzní kalové vrstvy,chodníků,kanalizačních vpustí a odtokových kanálů,násypů,stahů a gabionů,protihlukových stěn,mostních ložisek a uzávěrů a údržbu povrchů,krajnic a příkopů <.>
<br> Místa budou označována v souladu se zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66 dle schémat: B1,BZ,B3,B4,BG,B7,BB,8142,B24,825.1,C1,C2,C3,C4,CS,C100,C11,C12,C13 a C14 <.>
<br> Dopravní inspektorát PČR Nymburkjako příslušný orgán podle 5 25'odst.1) zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,SOUHLASI se zvláštním užíváním silnic II.a III.třídy na území oblasti cestmistrovského střediska Nymburk,Poděbrady a Městec Králové dle 5 25 odst.6 písm.0 bod 3) zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a s realizací předloženého návrhu dopravního značení při dodrž...

Načteno

edesky.cz/d/5693798

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Běrunice
04. 12. 2022
01. 12. 2022
28. 11. 2022
23. 11. 2022
23. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz