« Najít podobné dokumenty

Město Krásná Lípa - Opatření obecné povahy v rámci akce: "Krásná Lípa - pivovar Falkenštejn - zhotovení inženýrských sítí" Zobrazit detail

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krásná Lípa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
Přihh kč./(75,-„,Početíístů; 17 fa 46/33 7/0) <,>
<br> 2032 "&$/lá;
<br> % m
<br> ?ZT/L any/41 /< 5- <,>
<br> [ťýóíJZfZ/éff/ďfz » 241/ M1 ? -Zď22/f\n Až 25“ 34/5- <.>,“ W'zfrá'ÉSTSKY UŘAD síiniCnI správní úřad
<br> T'- i'm—9m „1963148 ©
Opatření obecné povahy
strana 1 Opatření obecné povahy čj.OSÚ-SSÚ/41012-22/6129-2022/jahk
http://www.rumburk.cz Fax: 412 332 569
e-mail: katerina.jahodova@rumburk.cz Telefon: 412 356 223
<br>
<br>
Městský úřad Rumburk
třída 9.května 1366/48,408 01 Rumburk
<br> odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad
<br>
čj.OSÚ-SSÚ/41012-22/6129-2022/jahk
<br> Oprávněná úřední osoba: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> Zpracovatel: XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> Datum: XX.XX.2022
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
<br> Městský úřad Rumburk,odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad,jako příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy,místní
komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na
silnici II.a III.třídy,místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikaci,v souladu s
ustanovením § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),v platném znění,v souladu s ustanovením §
77 odst.1 písm.c) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
spočívající v
<br> osazení přechodného dopravního značení či zařízení:
<br> - dle přílohy č.1
<br> v lokalitě: Krásná Lípa,MK Čapkova,p.p.č.2819/1 a MK Nemocniční,p.p.č <.>
2812/3,k.ú.Krásná Lípa
<br> dopravní opatření: úplné omezení – stanovená objízdná trasa
<br> v rámci akce: „Krásná Lípa – pivovar Falkenštejn – zhotovení inženýrských sítí“
<br> termín účinnosti: pátým dnem po vyvěšení na úřední desce
<br> termín platnosti: od nabytí právních moci rozhodnutí příslušného silničního správního
úřadu
<br>
za dodržení těchto podmínek:
<br> 1) Do doby dokončení konečných povrchových úpravy bude místo zásahu do tělesa silnici II.a
III.třídy nebo místní komunikace označeno dopravní značkou A7a „Nerovnost vozovky...

Načteno

edesky.cz/d/5692933

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krásná Lípa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz