« Najít podobné dokumenty

Město Krásná Lípa - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu 1. zprávy o uplatňování územního plánu Krásná Lípa v uplynulém období Zobrazit detail

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krásná Lípa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1. Zpráva o uplatňování územního plánu Krásná Lípa - NÁVRH
1.ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU KRÁSNÁ LÍPA
<br> NÁVRH
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval:
<br> Městský úřad Krásná Lípa
<br> Pořizovatel:
<br> Městský úřad Krásná Lípa
<br> Za pořizovatele zpracoval:
<br> XXXXXXX XXXXXXX – oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> Zpracováno:
<br> Září 2022
<br>
<br>
<br> 1.Zpráva o uplatňování Územního plánu Krásná Lípa – NÁVRH
<br>
<br>
– 2.z 49 stran –
<br> A) Vyhodnocování uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,na základě
kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona),a vyhodnocení případných
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
1.Zastavěné území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> a) Zmenšení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> b) Zvětšení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
2.Plochy s rozdílným způsobem využití.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> a) Plochy bydlení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
Oznámení projednání
Krásnáupa
<br> " CENTRUM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
<br> Městský úřad Krásná Lípa
<br> Odbor MěU: Obor výstavby,investic a životního „ prostředí Císlo jednací: KraL-5779/2022/mar |_— Spisová značka: '— Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXX,oprávněná úřední osoba pořizovatele Telefon: +XXX XXX XXX XXX Email: j.mejsnar©centrum.cz Datová schránka: uqude3 Dne: 4.10.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> “OZNÁMENÍ o PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 1.ZPRÁVY o UPLATŘOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRÁSNÁ LÍPA v UPLYNULÉM OBDOBÍ
<br> Městský úřad Krásná Lípa,který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti (dále jen „Pořizovatel“) dle ustanovení 5 2 odst.2 písm.a),5 5,5 6 odst.2 a 6 a S 24 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),je na základě ustanovení 5 6 odst.1 písm.a) á 5 6 odst.2 stavebního zákona pořizovatelem Územního plánu Krásná Lípa <.>
<br> Územní plán Krásná Lípa je pořízen pro celé území města Krásná Lípa <.>
<br> Pořizovatel na základě ustanovení 5 55 odst.1 za použití 5 47 odst.2 stavebního zákona
<br> tímto v DORUCUJE
<br> návrh 1.Zprávy o uplatňování Územního plánu Krásná Lípa v uplynulém období <.>
<br> Návrh 1.Zprávy o uplatňování Územního plánu Krásná Lípa v uplynulém období,je z důvodu rozsahu dokumentu vystaven ve zkrácené formě obsahujíci jednotlivé body zprávy na úřední desce města Krásná Lípa.V celém rozsahu je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Krásná Lípa,Odboru výstavby,investic a životního prostředí,Masarykova 246/6,Krásná Lípa,a velektronické podobě na internetových stránkách města Krásná Lípa www.krasnalipa.cz pod odkazem Město - Územní plán a na elektronické úřední desce města Krásná Lípa www.krasnaliga.cz po dobu minimálně 30 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky <.>
<br> Městský úřad Krásná Lipa.Masarykova 246/6 o 407 46 Krásná Lípa Tel.: 412 354 820,mobil: 777 (338 829,e-mail:podatelna©krasnalipa.cz IC: 00261459.Banka CS,a.s <.>,Rumburk,č.ú.: 926075399/0800...

Načteno

edesky.cz/d/5692932

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krásná Lípa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz