« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Program ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Rakovice 10.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Rakovice 10.10.2022
OBEC RAKOVICE
Starosta obce
LJ
<br>
<br>
<br> Nově zvoleným členům Zastupitelstva obce Rakovice
Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rakovice
Na základě ustanovení § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Rakovice:
Místo konání:
Obec Rakovice – místnost obecního úřadu
<br> Doba konání:
10.10.2022 v 19:00 hodin
<br>
<br> Navržený program:
1.Zahájení
<br> 2.Složení slibu člena zastupitelstva obce
<br> 3.Schválení programu
<br> 4.Určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst.1 písm.a/ zákona o obcích)
5.Volba starosty
6.Volba místostarosty
7.Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
8.Volba předsedy finančního výboru
9.Volba předsedy kontrolního výboru
10.Volba členů finančního výboru
11.Volba členů kontrolního výboru
12.Zřízení komisí a určení počtu jejich členů
13.Volba předsedů komisí
14.Schválení členů komisí
15.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst.2 zákona o obcích)
<br>
<br> Vyvěšeno: 3.10.2022
<br> Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br> 1

Načteno

edesky.cz/d/5690417

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz