« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Záměr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr
Shmalkdmml)
<br> Podle zákona č.128/2000 Sb.9 39 zveřejňuje obec Osek záměr
<br> na prodej částí pozemků oddělených z pozemků:
<br> parc.č.641/6,k.ú.Jemnice u Oseka,zahrada,o výměře 255 m2 parc.č.641/7,k.ú.Jemnice u Oseka,zahrada,o výměře 129 m2
<br> dle přiloženého geometrického plánu <.>
<br> V Oseku 4.10.2022
<br> Příloha: geometrický plán č.166-74/2022
<br> Vyvěšeno: 4.10.2022 Sejmuto:
<br> Vyvěšeno také na: www.obec-osek.cz
<br> XXXXX XXXXXXXXX Starostka obce Ose *
<br> „Fg Ci; ; <.>
<br> 386 01 rakonica
<br> '3'3631
<br> [Jil-u ka.-„„.<.>.v
<br> Obec Osek,Osek 77,38601 Strakonice e-mail: starosta©obec-osek.cz,tel.: 383 392 262,mobil: 724 181 038,dat
<br>.schránka: 2223mzf
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Nový stav Označení Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způs.Porovnání se stavem WldenceráVniCh VZÍahů pozemku pozemku určení Dil přechází z pozemku Číslo listu Výměra dilu Označení parc.čislem Způsob využiti parc.čislem Způsob využití Způsob využiti výměr označeného v vlastnictvi dílu 1 „ „ 2 katastru dřívější poz.: 2 ha 1 m“ ha 1 m <.>,<.>.ha 1 rn ? l nemov1tost1 ev1denc1 ; 641/6 1 9: 31 zahrada 641/6 1 Si 76 zahrada o l ; l 1 641/9 l 21 55 zahrada 0 641/6 1 l zl 55 641/7 ! 31 18 zahrada 641/7 Z 1 ; 89 zahrada 0 i l i 1 641/10 1 1 i 29 zahrada 0 641/7 1 i 1 l 29 1 121 49 1 122 49 1 ; Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu Parcelní číslo podle Kód Výměra BPEd Parcelní čislo podle Kód Výměra BPERJ katastru zjednodušené BPEJ na dílu katastru zjednodušené BPEJ na dIÍU nemovitostí evidence ha m2 parcely nemovitostí evidence ha 3 m2 parcely 641/6 74610 L 1 i 20 641/9 75011 l 2 * 55 75011 5 5 i 56 641/10 74610 : ] 2 641/7 74610 1 1 l 70 75011 1 1 l 27 75011 1 l 19 i i
<br> _ „ k/
<br> 145—1879
<br> \\ O.0.© 534 527 07 G_ Qi 530 $ (Q || 542/10 945/3 1454593 " O.%) 542/34 CL ?S: 547/5 „ Seznam souřadnic (S—JTSK) císlo bodu Souřadni...

Načteno

edesky.cz/d/5690015


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz