« Najít podobné dokumenty

Obec Ježkovice - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ježkovice vč. příloh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ježkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ježkovice vč. příloh
tel.: 517 301 111 e-mail: posta@meuvyskov.cz bankovní spojení: 120731/0100
<br> fax: 517 301 302 ID: wc6bqdy IČ: 00292427
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN:
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MV 77321/2022
<br>
VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> TEL: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: l.zabka@meuvyskov.cz
<br>
DATUM: 03.10.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu
<br> Ježkovice
<br>
<br>
<br> Městský úřad Vyškov,odbor územního plánování a rozvoje,jako pořizovatel územně
<br> plánovací dokumentace,podle § 47 odst.2 a v souladu s § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
<br> zveřejňuje jako přílohu tohoto oznámení
<br>
<br> návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ježkovice <.>
<br>
<br> Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ježkovice bude v souladu s § 20 stavebního
<br> zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí
<br>
<br> od úterý 4.10.2022 do pátku 4.11.2022
<br>
<br> na Obecním úřadě Ježkovice a na odboru územního plánování a rozvoje Městského úřadu
<br> Vyškov.Dálkový přístup k návrhu Zprávy je také zajištěn na elektronické úřední desce
<br> Městského úřadu Vyškov www.vyskov-mesto.cz a na elektronické úřední desce obce
<br> Ježkovice www.obecjezkovice.cz jako příloha oznámení <.>
<br>
<br> K platné územně plánovací dokumentaci obce Ježkovice je dálkový přístup zajištěn na adrese
<br> webových stránek města Vyškov www.vyskov-mesto.cz (Oficiální stránky – Rozvoj města a
<br> územní plán – Územní plány obcí – Ježkovice) <.>
<br> Územní plán Ježkovice – úplné znění po vydání Změny č.1,který nabyl účinnosti dne
<br> 3.10.2019 <.>
<br>
<br> Do platné územně plánovací dokumentace obce je možné též nahlédnout na odboru územního
<br> plánování a rozvoje Městského úřadu Vyškov a na obecním úřadě samotné obce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> elektronická úřední deska
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
strana: 2
<...

Načteno

edesky.cz/d/5688982

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ježkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz