« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - oznámení výběrového řízení - Ministerstvo obrany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inzerce (361.9 kB)
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE
<br> PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
<br> Česká republika – Ministerstvo obrany <,>
zastoupená Ing.Ľubošem Hajdukem <,>
<br> Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce majetková Ministerstva obrany <,>
adresa: ČR – MO,Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce majetková MO <,>
<br> Tychonova 221/1,160 01 Praha 6
(dále jen „oznamovatel“) <,>
<br> podle § 22 odst.1 zák.č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření
<br> organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje <,>
<br> že za níže uvedených podmínek
<br> dne 4.10.2022 zahajuje výběrové řízení (VŘ)
<br> za podmínek na zjištění zájemců o koupi k uvedeným předmětům koupě
<br> popsaným pod příslušným variabilním symbolem (VS):
<br>
Důležité upozornění: jednotlivé předměty koupě jsou podrobně popsány v příslušných konceptech kupních
<br> smluv,jež jsou pod příslušným VS uveřejněny na webových stránkách http://onnm.army.cz (adresa
<br> nesmí obsahovat „www.“).Znění inzerátu je pouze informativním popisem nemovitostí <,>
<br> proto je nutné se bezpodmínečně seznámit s přesným popisem a důležitými
<br> skutečnostmi uvedenými v konceptu kupní smlouvy <.>
<br>
<br> ČÁST A
<br> PODMÍNKY NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI:
<br> 1.Doručení přihlášky:
<br> Zájemce o koupi doručí oznamovateli prostřednictvím poštovní služby,zvlášť pro každý předmět koupě <,>
<br> řádně a úplně vyplněný formulář přihlášky v zalepené obálce označené textem:
<br> „PŘIHLÁŠKA – … zde je nutno nezaměnitelně vyplnit označení předmětu koupě a variabilní symbol
<br> (u každého předmětu koupě tučný úvodní text viz ČÁST D tohoto oznámení VŘ) … - NEOTVÍRAT“
<br> na adresu: Ministerstvo obrany,Odbor nakládání s nepotřebným majetkem,Sekce majetková MO <,>...
oznámení výběrového řízení - Ministerstvo obrany (265.45 kB)
1/1
<br>
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE
<br> PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
<br>
<br> Česká republika – Ministerstvo obrany,zastoupená Ing.Ľubošem Hajdukem,Odbor nakládání
<br> s nepotřebným majetkem (ONNM),sekce majetková,s adresou pracoviště nám.Svobody 471/4,160 01
<br> Praha 6,podle § 22 odst.1 zák.č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
<br> vztazích,ve znění pozdějších předpisů,a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o
<br> hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje,že dne 4.10.2022 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě:
<br>
<br> 77221020 (VS): Stěbořice – SLO VEČ R119OP,k.ú.Nový Dvůr u Opavy
<br> 77221021 (VS): Opava – SLO VEČ R52OP,k.ú.Milostovice
<br> 77221022 (VS): Opava – SLO VEČ R68OP,k.ú.Milostovice
<br> 77221023 (VS): Opava – SLO VEČ ROP38OP,k.ú.Zlatníky u Opavy
<br> 77221024 (VS): Opava – SLO VEČ R64OP,k.ú.Zlatníky u Opavy
<br> 77221025 (VS): Opava – SLO VEČ R80OP,k.ú.Milostovice
<br> 77221026 (VS): Opava – SLO VEČ R74OP,k.ú.Milostovice
<br> 77221027 (VS): Opava – SLO VEČ R69OP,k.ú.Milostovice
<br> 77221028 (VS): Opava – SLO VEČ R75OP,k.ú.Milostovice
<br>
<br> UPOZORNĚNÍ:
<br>
<br> Úplné znění inzerátu,v němž budou uvedeny další potřebné údaje vážící se k výběrovému řízení,jako jsou
<br> popis předmětů koupě,minimální kupní cena,kauce,případná omezení vlastnických a uživatelských práv <,>
<br> termíny a podmínky složení a vrácení požadované kauce,kritéria pro výběr vhodného kupce,termíny <,>
<br> podmínky a místo předložení přihlášek zájemců o koupi,jejich obsah a požadavek na doklady,které musí
<br> zájemce předložit,termíny a místa prohlídek,koncept kupní smlouvy,kontaktní osoby a další informace
<br> jsou k dispozici od 4.října 2022 do 2.listopadu 2022 na internetových stránkách
<br> http://onnm.army.cz,v sekci nepotřebný majetek – Aktuá...

Načteno

edesky.cz/d/5688658

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz