« Najít podobné dokumenty

Město Krásná Lípa - Vyhlášení nálezu Zobrazit detail

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krásná Lípa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení o nálezu
a/ za
<br> Příloha č.4 Město Krásná Lípa,Masarykova 246/6,407 46 Krásná Lípa
<br> Formulář vvhlášení nálezu
<br> Město Krásná Lípa tímto vyhlašuje,že:
<br> /-*' 4 „ /'/ :,:',<.> “„Í
<br> byla na1ezena.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ff./ČŠ ŠÍ/ĚÍĚZ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Město Krásná Lípa vyzývá vlastníka uvedené věci,aby se ve lhůtě do tří let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na podatelnu Městského úřadu v Krásné Lípě <.>
<br> Úřední hodiny:
<br> Pondělí 8:00 — 11:30,12:00 —17:00 hodin Středa 8:00 —11:30,12:00 —17:00 hodin Pátek 8:00 _ 11:30 hodin
<br> Podatelna vydá nalezenou věc,pokud vlastník věci nebo ten,kdo ii ztratil:
<br> a) prokáže svou totožnost způsobem obvyklým,tj.předložením občanského průkazu či cestovního dokladu
<br> b) prokáže své vlastnické právo k nalezené věci (např.dokladem o koupi či jiném způsobu nabytí,záručním listem,fotografií,svědeckou výpovědí,apod.) nebo skutečnost,že věc ztratil (např.dokladem o právu věc užívat,fotografií,svědeckou výpovědí,apod.)
<br> 15
oznámení o nálezu
f „[ ll ; „Ž „m./Z <,>
<br> Příloha č.4 Město Krásná Lípa,Masarykova 246/6,407 46 Krásná Lípa
<br> Formulář vyhlášení nálezu
<br> Město Krásná Lípa tímto vyhlašuje,že:
<br> byla nalezena ÍP/ “
<br> Město Krásná Lípa vyzývá vlastníka uvedené věci,aby se ve lhůtě do tří let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na podatelnu Městského úřadu v Krásné Lípě <.>
<br> Úřední hodiny:
<br> Pondělí 8:00 — 11:30,12:00 — 17:00 hodin Středa 8:00 —11:30,12:00 — 17:00 hodin Pátek 8:00 — 11:30 hodin
<br> Podatelna wda nalezenou věc,pokud vlastník věci nebo ten,kdo ii ztratil:
<br> a) prokáže svou totožnost způsobem obvyklým,tj.předložením občanského průkazu či cestovního dokladu
<br> b) prokáže své vlastnické právo k nalezené věcí (např.dokladem o koupi či jiném způsobu nabytí,záručním listem,fotografií,svědeckou výpovědí,apod.) nebo skutečnost,že věc ztratil (např.dokladem o právu věc užívat,foto graňí,svědeckou výpovědí,apod.)
<br> 15

Načteno

edesky.cz/d/5688573

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krásná Lípa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz