« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Opatření obecné povahy č.j. 116747/2022/KUSK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy ze dne 19.9.2022.pdf (918.79 kB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 932 fax: 257 280 203 sykora@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 19.9.2022
<br> Číslo jednací: 116747/2022/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_081331/2022/KUSK/36
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/Sy
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
<br> „krajský úřad“) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29
<br> odst.1 a § 67 odst.1,písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve
<br> znění pozdějších předpsů,a dále dle ust.§ 75 odst.1,písm.d) a ust.§ 77a odst 5 <,>
<br> písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon“),dle ust.§ 5b odst.4 zákona a v souladu s ust.§ 171 a
<br> násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) <,>
<br> stanovuje
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo
<br> sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných)
<br> volně žijících živočichů na území Středočeského kraje mimo území Chráněné
<br> krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko–Máchův kraj,Blaník,Křivoklátsko,Český
<br> Ráj,Brdy,Český kras a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a
<br> národních přírodních památek (NPP) a všech jejich jejich ochranných pásem
<br> (dále jen „správní území krajského úřadu“) <.>
<br> Předmět úpravy
<br> Článek 1
<br> Krajský úřad tímto opatřením vydaným pod č.j.: 116747/2022/KUSK;
<br> SZ_081331/2022/KUSK/36 a oznámeným veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022 (dále
<br> jen „opatření obecné povahy“)
<br> povoluje podle ustanovení § 5b odst.1 zákona
<br> a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona; 1
<br> b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně
<br>
<br> č.j.: 116747/2022/KUSK str...

Načteno

edesky.cz/d/5688136

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz