« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7593fe92788a4672b0528a4b035b6fe7.pdf (900.63 kB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 932 fax: 257 280 203 sykora@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 19.9.2022
<br> Číslo jednací: 116747/2022/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_081331/2022/KUSK/36
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/Sy
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
<br> „krajský úřad“) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29
<br> odst.1 a § 67 odst.1,písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve
<br> znění pozdějších předpsů,a dále dle ust.§ 75 odst.1,písm.d) a ust.§ 77a odst 5 <,>
<br> písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon“),dle ust.§ 5b odst.4 zákona a v souladu s ust.§ 171 a
<br> násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) <,>
<br> stanovuje
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo
<br> sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných)
<br> volně žijících živočichů na území Středočeského kraje mimo území Chráněné
<br> krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko–Máchův kraj,Blaník,Křivoklátsko,Český
<br> Ráj,Brdy,Český kras a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a
<br> národních přírodních památek (NPP) a všech jejich jejich ochranných pásem
<br> (dále jen „správní území krajského úřadu“) <.>
<br> Předmět úpravy
<br> Článek 1
<br> Krajský úřad tímto opatřením vydaným pod č.j.: 116747/2022/KUSK;
<br> SZ_081331/2022/KUSK/36 a oznámeným veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022 (dále
<br> jen „opatření obecné povahy“)
<br> povoluje podle ustanovení § 5b odst.1 zákona
<br> a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona; 1
<br> b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně
<br>
<br> č.j.: 116747/2022/KUSK str...

Načteno

edesky.cz/d/5687982

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Běrunice
23. 11. 2022
23. 11. 2022
21. 11. 2022
21. 11. 2022
16. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz