« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení
Obec Kunějovice U-09/ZZO
<br>
STAROSTA obce XXXX XXXX
_______________________________________________________________
OÚKU XXX.X/ZZO-U/XX-XX/XXXX-Lu | příloha X Zápisu | sp.zn.: 101.2.1 A/10
<br> 26.9.2022
<br>
U S N E S E N Í
9.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022
<br> 26.9.2022
<br>
Přítomni dle prezenční listiny (př.č.3 Zápisu): 5 členů zastupitelstva,omluveni: - -,hosté: 2
<br> Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání:
<br> 1) Schvaluje:
<br> ZO 186/09/22 Upravený program9,doplnění obsahu o nově zařazené body jednání;
Hlasování:
5 členů ZO pro: L.Kadlec,V.Král,J.Lőwy,S.Poláková,R.Vacek,0 proti,0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy,přijato
<br> ZO 187/09/22 Zapisovatele a Ověřovatele Zápisu 9.zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice;
Hlasování:
5 členů ZO pro: L.Kadlec,V.Král,J.Lőwy,S.Poláková,R.Vacek,0 proti,0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy,přijato
<br> ZO 188/09/22 Smlouvu o spolupráci smluvních stran:
<br> – Obec Kunějovice,sídlem Kunějovice 28,PSČ 330 35,Kunějovice,IČO: 00573086 <,>
DIČ: CZ 00573086,zapsaná v registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým
úřadem,zastoupená p.Jiřím Lőwym,starostou <,>
<br> – Investor - meridian Nová Energie s.r.o <.>,se sídlem Chebská 355/49,Dvory,PSČ 360 06 <,>
Karlovy Vary,IČO: 285 34 140,DIČ: CZ285 34 140,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni,pod spis.zn.C 40026;
Investor je společností zabývající se budováním a provozováním větrných elektráren,přičemž má
zájem vybudovat na území obce větrný park,v XXX.počtu X ks větrných elektráren,jak je
vymezen (včetně pozemků,na kterých má být vybudován) v příloze č.1 („Projekt“);
<br> Hlasování:
5 členů ZO pro: L.Kadlec,V.Král,J.Lőwy,S.Poláková,R.Vacek,0 proti,0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy,přijato
<br> _1_
Usnesení_9.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA obce Kunějovice_26.9.2022
● ● (2022) Obec Kunějovice 1/3
<br>
<br>
<br> ZO 189/09/22 Záměr pořídit Změnu č.2 Územního plánu Kunějovice <,>
 pro pořízení Změny č.2 ...

Načteno

edesky.cz/d/5687714

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kunějovice
29. 11. 2022
28. 11. 2022
21. 11. 2022
14. 11. 2022
14. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz