« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení
Obec Kunějovice U-09/ZZO
<br>
STAROSTA obce XXXX XXXX
_______________________________________________________________
OÚKU XXX.X/ZZO-U/XX-XX/XXXX-Lu | příloha X Zápisu | sp.zn.: 101.2.1 A/10
<br> 26.9.2022
<br>
U S N E S E N Í
9.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022
<br> 26.9.2022
<br>
Přítomni dle prezenční listiny (př.č.3 Zápisu): 5 členů zastupitelstva,omluveni: - -,hosté: 2
<br> Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání:
<br> 1) Schvaluje:
<br> ZO 186/09/22 Upravený program9,doplnění obsahu o nově zařazené body jednání;
Hlasování:
5 členů ZO pro: L.Kadlec,V.Král,J.Lőwy,S.Poláková,R.Vacek,0 proti,0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy,přijato
<br> ZO 187/09/22 Zapisovatele a Ověřovatele Zápisu 9.zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice;
Hlasování:
5 členů ZO pro: L.Kadlec,V.Král,J.Lőwy,S.Poláková,R.Vacek,0 proti,0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy,přijato
<br> ZO 188/09/22 Smlouvu o spolupráci smluvních stran:
<br> – Obec Kunějovice,sídlem Kunějovice 28,PSČ 330 35,Kunějovice,IČO: 00573086 <,>
DIČ: CZ 00573086,zapsaná v registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým
úřadem,zastoupená p.Jiřím Lőwym,starostou <,>
<br> – Investor - meridian Nová Energie s.r.o <.>,se sídlem Chebská 355/49,Dvory,PSČ 360 06 <,>
Karlovy Vary,IČO: 285 34 140,DIČ: CZ285 34 140,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni,pod spis.zn.C 40026;
Investor je společností zabývající se budováním a provozováním větrných elektráren,přičemž má
zájem vybudovat na území obce větrný park,v XXX.počtu X ks větrných elektráren,jak je
vymezen (včetně pozemků,na kterých má být vybudován) v příloze č.1 („Projekt“);
<br> Hlasování:
5 členů ZO pro: L.Kadlec,V.Král,J.Lőwy,S.Poláková,R.Vacek,0 proti,0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy,přijato
<br> _1_
Usnesení_9.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA obce Kunějovice_26.9.2022
● ● (2022) Obec Kunějovice 1/3
<br>
<br>
<br> ZO 189/09/22 Záměr pořídit Změnu č.2 Územního plánu Kunějovice <,>
 pro pořízení Změny č.2 ...

Načteno

edesky.cz/d/5687714

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz