« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - odstávka elektřiny - Srní č.p. 33 - 21.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odstávka elektřiny - Srní č.p. 33 - 21.10.2022
OBECNÍ ÚŘAD %Riší
<br> Clslo dep <.>
<br> E DISTRIBUCE
<br> Zpracov.Došlo: [] 3.1[]_ 2022 / Č.j.<.> Pillona Ukl.zn.Odesláno datovou zprávou na: „z 2/4 72,IDDS: faebxv3 (Obec Srní) /
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č.110060853257
<br> Dovolte,abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 21.10.2022 od 7:30 do 15:30 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy <.>
<br> Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací,tj.omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie <.>
<br> Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce,internetových stránkách a případně i dalším způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě,které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny <.>
<br> Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e—mailem nebo SMS si může sjednat každý zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba,popř.jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.czlodstavkv,ato vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.'
<br> Děkujeme Vám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům <.>
<br> S pozdravem
<br> (M08 HOÁŽ
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX Vedoucí odboru Obsluha partnerů ČEZ Distribuce,a.X <.>
<br> ČEZ Distribuce,a.5.Děčín— Děčín lV- Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02 | Kontaktní linka: 800 850 860 | e— mail: info©cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035,DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,sp.zn.B2145 | zasílací adresa: ČEZ Distribuce,a.s <.>,Plzeň,Guldenerova 2577/19,PSČ 326 00
<br> SKUPINA ČEZ www.cezdistríbuce.cz
<br> E DISTRIBUCE UPOZORNĚNÍ
<br> na odstávku elektřiny č.110060853257
<br> dne 21.10.2022 od 7:30 ...

Načteno

edesky.cz/d/5687646

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz