« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Rozpočtové opatření č. 5/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 5/2022 (478.72 kB)
Vytištěno: 03.10.2022 1 6:23:25 v Strana 1 z 2
<br> Doklad č.R012022IOO5 Nein.transfer na volby,MS,zeleň Připraveno dne 12.09.2022 Schváleno dne 12.09.2022 XXXX XXX Uz Org ZJ Ná Z Rozpočtová položka Důvod Příjmy Výdaje Financování 0000 4111 98187 0000 000 000 0 Nein.transfer ze všeob.pokl-špr.Navýšení nein.transferu ze 32 000,00 0,00 0,00 6115 5021 98187 0000 000 000 0 Ostatní osobní výdaje Navýšení ost.osobních výda 0,00 11 485,00 0,00 6115 5139 98187 0000 000 000 0 Nákup materiálu j.n.Navýšení nákupu materiálu 0,00 15 815,00 0,00 6115 5019 98187 0000 000 000 0 Ostatní platy Navýšení ostatních platů 0,00 2 500,00 0,00 6115 5039 98187 0000 000 000 0 Ostatní povinné poj.p1acene zaměstn Navýšení ost.povin.poj.pla 0,00 1 000,00 0,00 6115 5175 98187 0000 000 000 0 Pohoštění Navýšení pohoštění 0,00 1 200,00 0,00 3745 5137 00000 0000 000 000 O Drobný hmotný dlouhodobý majet Navýšení DDHM 0,00 5 000,00 0,00 3111 5171 00000 0000 000 000 0 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr Navýšení výdajů na dod.zaj 0,00 13 000,00 0,00 0000 8115 00000 0000 000 000 0 Změna stavu krátkodo.prostř.Navýšení financování 0,00 0,00 60 000,00 3745 5021 00000 0000 000 000 0 Ostatní osobní výdaje Navýšení ost.osobních výd 0,00 30 000,00 0,00 3745 5139 00000 0000 000 000 0 Nákup materialu j.n.Navýšení nákupu materiálu 0,00 7 000,00 0,00 3745 5169 00000 0000 000 000 0 Nákup ostatních služeb Navýšení nakupu služeb 0,00 5 000,00 0,00 2321 5141 00000 0000 000 000 0 Úroky vlastní Navýšení úroků vlastních 0,00 8 000,00 0,00 0000 8124 00000 0000 000 000 0 Uhrazene splátky dlouh.přij.půjček Snížení splatek dlouhod.př 0,00 0,00 8 000,00 Souhrn za doklad č.ROI20221005 Nein.transfer na volby,MŠ,zeIeň Příjmy: zvýšení 32 000,00 - snižení 0,00 = rozdíl 32 000,00 Výdaje: zvýšení 100 000,00 - snížení 0,00 = rozdil 100 000,00 Financování -změna celkem 68 000,00 <-> Kontrola 438 000,00
<br> Strana 1 / 2
<br> Obec Panoší újezd
<br> Vytištěno: 03.10.2022 1 6:23:25 „ _ v _,Strana 2 z 2 Doklad c.R012022/005 Neln.transfer na ...

Načteno

edesky.cz/d/5687619

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz