« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - VV – Zahájení stavebního řízení silnice III.tř. Lipová – Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV silnice III. tř. 2022-13279
_______________________________________________________________________________________________________
IČ: 00 284 165 ČS Luhačovice Tel.: 577 197 411 e-podatelna@luhacovice.eu ID XXX.schránky: mXXbcwX
DIČ:CZXXXXXXXX XXXXXXXXXX/XXXX podatelna@luhacovice.eu www.luhacovice.eu
<br> Městský úřad Luhačovice
odbor dopravy
nám.28.října 543,763 26 Luhačovice
<br>
<br> Spis.zn.: 13279/2022/261/Ce,č.j.: MULU -52042/2022/26/ČeJ Luhačovice,dne 30.09.2022
Oprávněná úřední osoba: Bc.Jiří Černobila/tel.:577 197 400
<br>
_*vitluhvd164581*
<br>
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,K Majáku 5001,760 01 Zlín 1
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,IČ: 70934860,K Majáku 5001,760 01
Zlín 1,které zastupuje Viadesigne s.r.o <.>,IČ: 27696880,Na Zahradách 1151,690 02 Břeclav 2
<br> (dále jen "žadatel"),podal dne 22.06.2022 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br>
„Silnice III/4932: Lipová – Slavičín“
<br>
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.st.134,dále parc.č.51,895/1,2780/6,2780/9,2780/10,2780/11 <,>
2780/12,2780/14,2780/23,2786/1,2786/2,2786/5,2786/6,2786/7,2786/8,2786/9,2786/10,2786/11 <,>
2786/12,2786/13,2786/14,2786/15,2786/16,2786/34,2786/35,2786/37,2786/38,2809/4,2809/6 <,>
2809/9,2809/29,2809/30,2816/2,2831/5,2831/6 v katastrálním území Lipová u Slavičína a parc <.>
č.1026/2,1026/7,1028/2,4462/1,4462/2,4462/4,4503/1,4505/6,4506 v katastrálním území Slavičín <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br>
Stavba zahrnuje:
<br> Stavba řeší rekonstrukci silnice III/4932 v intravilánu obce Lipová,intravilánu města Slavičín a extravilánu
mezi obcí Lipová a městem Slavičín,v celkové délce 3,9 km.V rámci rekonstrukce bude respektováno
stávající šířkové uspořádání silnice.Stavba je rozdělena do 3 úseků:
<br> Objekt SO 101 Lipová
<br> SO 101.1 Silnice III/4932,Lipová
<br> Stavební objekt řeší rekonstrukci stávající silnice v průjezdním...

Načteno

edesky.cz/d/5687574

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipová (Zlín)
07. 02. 2023
07. 02. 2023
07. 02. 2023
06. 02. 2023
06. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz