« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - VV silnice III. tř. 2022-13279

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV silnice III. tř. 2022-13279
_______________________________________________________________________________________________________
IČ: 00 284 165 ČS Luhačovice Tel.: 577 197 411 e-podatelna@luhacovice.eu ID XXX.schránky: mXXbcwX
DIČ:CZXXXXXXXX XXXXXXXXXX/XXXX podatelna@luhacovice.eu www.luhacovice.eu
<br> Městský úřad Luhačovice
odbor dopravy
nám.28.října 543,763 26 Luhačovice
<br>
<br> Spis.zn.: 13279/2022/261/Ce,č.j.: MULU -52042/2022/26/ČeJ Luhačovice,dne 30.09.2022
Oprávněná úřední osoba: Bc.Jiří Černobila/tel.:577 197 400
<br>
_*vitluhvd164581*
<br>
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,K Majáku 5001,760 01 Zlín 1
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,IČ: 70934860,K Majáku 5001,760 01
Zlín 1,které zastupuje Viadesigne s.r.o <.>,IČ: 27696880,Na Zahradách 1151,690 02 Břeclav 2
<br> (dále jen "žadatel"),podal dne 22.06.2022 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br>
„Silnice III/4932: Lipová – Slavičín“
<br>
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.st.134,dále parc.č.51,895/1,2780/6,2780/9,2780/10,2780/11 <,>
2780/12,2780/14,2780/23,2786/1,2786/2,2786/5,2786/6,2786/7,2786/8,2786/9,2786/10,2786/11 <,>
2786/12,2786/13,2786/14,2786/15,2786/16,2786/34,2786/35,2786/37,2786/38,2809/4,2809/6 <,>
2809/9,2809/29,2809/30,2816/2,2831/5,2831/6 v katastrálním území Lipová u Slavičína a parc <.>
č.1026/2,1026/7,1028/2,4462/1,4462/2,4462/4,4503/1,4505/6,4506 v katastrálním území Slavičín <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br>
Stavba zahrnuje:
<br> Stavba řeší rekonstrukci silnice III/4932 v intravilánu obce Lipová,intravilánu města Slavičín a extravilánu
mezi obcí Lipová a městem Slavičín,v celkové délce 3,9 km.V rámci rekonstrukce bude respektováno
stávající šířkové uspořádání silnice.Stavba je rozdělena do 3 úseků:
<br> Objekt SO 101 Lipová
<br> SO 101.1 Silnice III/4932,Lipová
<br> Stavební objekt řeší rekonstrukci stávající silnice v průjezdním...

Načteno

edesky.cz/d/5687573

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz