« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
JIHOCESKY KRAJ
MUDr.XXXXXX XXXX
hejtman kraje
U Zimniho stadionu XXXX/X
XXX 76 Ceske Budejovice
<br> Ceske Budejovice 29.zan 2022
<br> V souladu s § 40 odst.1 zakona c.129/2000 Sb <.>,o krajicfi,v platnem zneni
<br> 21.zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
<br> na ctvrtek 13.rijna 2022 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedani se kona v si'dle Krajskeho uradu Jihoceskeho kraje <,>
ul.U Zimniho stadionu 1952/2,Ceske Budejovice <,>
<br> velky zasedaci sal,2.podlazi <.>
<br> Priloha:
Navrh programu 21.zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
<br> s V o I a V a m
<br> MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> identifikator DS: kdibXrr
e-podatelna; posta@kraj-jihocesky.cz
<br> tel: 386 720 111
fax: 386 359 069
<br> ICO: 70890650
DIC: CZ70890650
<br> J
<br>
<br> Navrh programu 21.zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
dne 13.rijna 2022
<br> 1.Zahajeni
2.Zprava o cinnosti Rady Jihoceskeho kraje za obdobi od 2.9.2022 do 19.9.2022
3.Zprava o pineni usneseni Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
4.Zprava o cinnosti Rady Asociace krajS CR
5.Realizace projektu predkladaneho do IROP a jeho kofinancovani a predfinancovani z rozpoctu Jihoceskeho
<br> kraje - Portal krizoveho rizeni Jihoceskeho kraje
6.Individualni dotace v ramci zastit clenfi Rady Jihoceskeho kraje
7.Navrh dotace Jihoceskeho kraje na kofinancovani akce v ramci dotacniho programu MZe 129 403 „Podpora
<br> opatt^eni pro zmi'rneni negativnich dopadQ sucha a nedostatku vody I" pro rok 2022 - 2.cast
8.Navrh dotace Jihoceskeho kraje na kofinancovani akci v ramci dotacniho programu MZe 129 410 „Podpora
<br> vystavby a technickeho zhodnoceni infrastruktury vodovodfi a kanalizaci III" pro rok 2022 - 6.cast
9.Navrhy na rozdeieni financnich prostredkfi pro 2.kolo dotacniho h'zeni pro poskytovatele socialnich sluzeb
<br> V roce 2022
10.Zmena c.1 Akcni'ho planu Stfednedobeho planu rozvoje socialnich sluzeb Jihoceskeho kraje pro rok 2023
11.Dotacni program na podporu narozenych deti z Jihoceskeho kraje - schvaleni zadatelfl za obdobi 22.8 <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5687144

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz