« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o místě a konání voleb 2022.pdf (415.74 kB)
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> - do Zastupitelstva obce Běrunice - do Senátu Parlamentu České republiky
<br> Starostka Obce Běrunice podle 5 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 15 zákona 247/1995 Sb.o volbách
<br> do Parlamentu České republiky a o změně a dOplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> 1 <.>
<br> oznamuje: Volby do Zastupitelstva obce Běrunice & volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají: v pátek 23.září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 24.září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v přízemí Obecního domu,Hlavní 175,Běrunice pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Běrunicích ve volebním okrsku &.2 je volební místnost v obytné buňce na návsi v Běruničkách pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Béruničkách ve volebním okrsku č.3 je volebni místnost v budově Hasičské zbrojnice,V Uličce 103,Velké Výkleky pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Velkých Výklekách ve volebním okrsku č.4 je volební místnost v Obytné buňce na návsi na Vlkově nad Lesy pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Vlkové nad Lesy ve volebním okrsku č.5 je volebni místnost v Obytné buňce na návsi ve Slibovicích pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Slibovicích
<br> Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací listky.Ve dnech voleb na žádost voliče Okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové <.>
<br> Volby do zastupitelstva Obce Iměsta: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,pOpřípadě státní Občanství státu,jehož Občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cest...

Načteno

edesky.cz/d/5686519


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Běrunice
23. 11. 2022
23. 11. 2022
21. 11. 2022
21. 11. 2022
16. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz