« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o místě a konání voleb 2022.pdf (415.74 kB)
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> - do Zastupitelstva obce Běrunice - do Senátu Parlamentu České republiky
<br> Starostka Obce Běrunice podle 5 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 15 zákona 247/1995 Sb.o volbách
<br> do Parlamentu České republiky a o změně a dOplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> 1 <.>
<br> oznamuje: Volby do Zastupitelstva obce Běrunice & volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají: v pátek 23.září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 24.září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v přízemí Obecního domu,Hlavní 175,Běrunice pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Běrunicích ve volebním okrsku &.2 je volební místnost v obytné buňce na návsi v Běruničkách pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Béruničkách ve volebním okrsku č.3 je volebni místnost v budově Hasičské zbrojnice,V Uličce 103,Velké Výkleky pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Velkých Výklekách ve volebním okrsku č.4 je volební místnost v Obytné buňce na návsi na Vlkově nad Lesy pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Vlkové nad Lesy ve volebním okrsku č.5 je volebni místnost v Obytné buňce na návsi ve Slibovicích pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Slibovicích
<br> Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací listky.Ve dnech voleb na žádost voliče Okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové <.>
<br> Volby do zastupitelstva Obce Iměsta: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,pOpřípadě státní Občanství státu,jehož Občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cest...

Načteno

edesky.cz/d/5686519


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz