« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
Oznámení
<br> o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
<br> Starosta obce Rovná podle 5 29 zákona č.49l/2001 Sb.<.> o volbách do zastupitelstev obcí
<br> a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění 1302de sich předpisů
<br> <.>
<br> 0 Z H a m u ] e : 1.Volby do zastupitelstva obce Rovná se uskuteční ve dnech: - 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
<br>.24.září 2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 obce Rovná
<br> je volební místnost — zasedací síň Obecního úřadu Rovná č.p.35 (v průchodu občanské vybavenosti)
<br> Voliči bude umožněno hlasování poté.kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky popřípadě státní občanství státu,jehož občanéjsou oprávněni volit
<br> na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky jde—li o cizince,průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu
<br> (od 2.8.2021 osvědčením o registraci) <.>
<br> ((l
<br> 4.Voliči budou dodaný 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací listky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti
<br> oeeo RDVNÁ co.40.„ 5:3? 65 J'.„
<br>.ffi/u v Rovné dne 07.září 2022.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,„i.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.XXXXXXXX XXXXX starosta obce Rovná

Načteno

edesky.cz/d/5685542


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz