« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Mikroregion Česká Kalifornie pozvánka na valnou dne 29. 9. 2022 od 9:00hod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtového opatření č. 2/2022 (56.06 kB)
Mikroregion Česká Kalifornie,IČO 70947031 KEO4 1.10.3 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Návrh rozpočtového opatření č.2/2022
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
org1 org2
<br> Ostatní nákupy jinde nezařazené6 000,0051796409 9 000,00 15 000,001)
Výdaje na věcné dary65 000,0051946409 0,00 65 000,002)
<br> 71 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazenéCelkem za Par: 6409 9 000,00 80 000,00
Výdaje celkem 71 000,009 000,00 80 000,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Financování
org1 org2
<br> Změny stavu krátkodobých prostředků71 000,008115 1 000,00 72 000,003)
71 000,00Celkem za Par: 1 000,00 72 000,00
<br> Financování celkem 71 000,001 000,00 72 000,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Výdaje
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 43 000,00XXXX XXXXX6409 114 000,0071 000,00 Ostatní činnosti jindeXXXXXXXX X XXXXX
<br> Výdaje celkem 71 000,00 114 000,0043 000,00
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Financování
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> -793 000,008XXX XXXXX0000 -722 000,0071 000,00 FINANCOVÁNÍXXXXXXXX X XXXXX
<br> Financování celkem 71 000,00 -722 000,00-793 000,00
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: Na zasedání dne:
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2
<br> ad 1) Členský příspěvek MAS
ad 2) Knihy Čarovné České středohoří - věcné dary
ad 3) Použití fin.prostředků z BÚ
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> 1/1
pozvánka (164.99 kB)
IČO: 70947031 č.ú.: 94-3487000267/0100
<br>
<br> DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
<br>
MIKROREGION „Česká Kalifornie“
<br>
se sídlem Býčkovice 57,412 01 Býčkovice
<br>
<br> Členské obce
mikroregionu
<br>
Datum/21.9.2022 Vyřizuje/David Matuška
<br> Věc: Valná hromada DSO Mikroregion Česká Kalifornie
<br>
P O Z V Á N Í
<br> Srdečně Vás zveme na Valnou hromadu dobrovolného svazku obcí (DSO) Mikroregion Česká
Kalifornie (MČK),která se koná dne
29.září 2022 od 09:00 hodin v budově OÚ v Býčkovicích <.>
<br> P r o g r a m :
1.zahájení
2.2.rozpočtové opatření 2022
3.společné projekty v rámci DSO
4.diskuze
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> předseda DSO

Načteno

edesky.cz/d/5685475

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz