« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - Záměr prodat obecní pozemek 691/34

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
Obec Oplany
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Podle § 39 odst.1 a 2 Zákona 128/2000Sb.ve znění pozdějších
předpisů a dle Usnesení č.28/5/2022 ze dne 17.9.2022
<br>
zveřejňuje záměr prodat :
<br>
<br> část pozemku p.č.691/8 zapsaného na LV 10001 v k.ú.Oplany <,>
<br> oddělenou jako 691/34 o výměře 18 m2 v k.ú Oplany <.>
<br>
Využití pozemku: ost.komunikace,druh pozemku: ostatní plocha <.>
<br>
<br> Finanční nabídku předkládejte písemně na Obecní úřad Oplany do
15-ti dnů od vyvěšení tohoto záměru,resp.do 3.10.2022 <.>
<br> Cena za 1m2 se předpokládá v ceně obvyklé v místě a čase <.>
<br>
<br>
V Oplanech,dne 18.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno : 18.9.2022
<br> Sejmuto : 3.10.2022
<br> Obec Oplany

Načteno

edesky.cz/d/5684964


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz