« Najít podobné dokumenty

Obec Ostrovec - Zápis ZO ze dne 17. 9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ostrovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO ze dne 17. 9. 2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostrovec
<br> ze dne 17.9.2022
Místo konání: Pohostinství U Mostu
Začátek: 19:00 hod <.>
Přítomni: T.Hrach,T.Vaňáč,J.Kuželová,J.Hrach,M.Netušil,C.Mikšíček,A.Kabátek
Omluveni: -
Neomluveni: -
Zapisovatel: T.Hrach
Ověřovatelé zápisu: T.Vaňáč,J.Hrach
Starosta obce pan Hrach zahájil jednání a přivítal přítomné a zastupitele,konstatoval <,>
<br> že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Návrh programu : 1) Kontrola usnesení
<br> 2) Rozpočtové opatření
<br> 3) Hospodaření obce za 1.pol.2022
<br> 4) Hospodaření PO MŠ za 1.pol.2022
<br> 5) Prodej pozemků
<br> 6) Diskuse
<br> 7) Závěr
Doplnění programu : 6) Finanční dar
7) Finanční příspěvek
<br> 8) Oprava cesty Dědovice
Zastupitelé souhlasí s navrženým programem.Schváleno 7.Hlasy
1) Kontrola usnesení
Všechny usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 7.8.2022 byly splněny <.>
2) Rozpočtové opatření
S rozpočtovým opatřením č.11/22,12/22 bylo seznámeno ZO <.>
Kopie rozpočtových opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu <.>
ZO Ostrovec bere na vědomí rozpočtové opatření
3) Hospodaření obce za 1.pol.2022
S hospodařením obce k 31.8.2022 seznámil přítomné starosta <.>
<br> Rozpočet schválený skutečnost % plnění
<br> Příjmy 9 184 000 Kč 12 043 775 Kč 71,86
<br> Výdaje 9 184 000 Kč 11 130 635 Kč 55,36
<br> Výsledek hospodaření 3 495 240,63 Kč
<br> Zůstatek na účtech 14 388 599,36 Kč
Fond oprav vodovod 623 528,31 Kč
<br> Pokladna 24 627 Kč
<br> Celkem finančních prostředků 15 036 754 Kč
Pohledávky 109 918 Kč
<br> Závazky 474 795,43 Kč
<br> Dotace činnost místní správy 118 000 Kč
<br> dorovnání příjmu sdílené daně 26 700 Kč
<br> lesní činnost 77 600 Kč
Celkem 222 300 Kč
ZO Ostrovec bere na vědomí
4) Hospodaření PO MŠ za 1.pol.2022
S hospodařením PO MŠ k 31.8.2022 seznámil přítomné starosta <.>
<br> Výnosy 1 747 210,59 Kč
<br> Náklady 1 622 387,33 Kč
<br> Výsledek hospodaření 124 823,26 Kč
<br> Prostředky ve fondech 126 362,75 Kč
ZO Ostrovec bere na vědomí
5...

Načteno

edesky.cz/d/5684886

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ostrovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz