« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - OZV č. 2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 2/2022
OBEC ROVNÁ
<br> Zastupitelstvo obce Rovná
<br> Obecně závazná vyhláška č.2!2022 obce Rovná kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2021
<br> Zastupitelstvo obce Rovná se na svém zasedání dne 12.9.2022,usnesením č.63/9/2022 usneslo vydat na základě & 84 odst.2 písm.h) zákona č„ 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> (:|.1 Zrušovací ustanovení
<br> Touto obecně závaznou vyhláškou se z r u s u ] e Obecně závazná vyhláška č.2/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,ze dne 29.11.2021 <.>
<br>,Čl.2 Učinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2023 <.>
<br> V
<br> XXXXXX P Icárová místostarostka starosta

Načteno

edesky.cz/d/5684883

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz