« Najít podobné dokumenty

Obec Myslív - Komunální volby v obci Myslív konané ve dnech 23. a 24.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Myslív.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komunální volby v obci Myslív konané ve dnech 23. a 24.9.2022
Komunální volby 2022 * ČT24 * Česká televize
<br> C324
<br> https://ct24.ceskatelevize.cz/komunalnivolby?kv=kandidati—v—obc.<.> _
<br> Komunální volby
<br> POSLEDNÍ AKTUALIZACE 26.09.209.2 09:48
<br> Výsledky V _(/korn unalnivolby?kv=l(andídati - Hl ed at ( Ikom unalniv olby ?kv: hledat- obcích LDM) kandidáta kandidata)
<br> N apište název obce nebo beerte ze seznamu
<br> Myslív,okr.Klatovy
<br> V obci Myslív,okr.Klatovy se volí 9 zastupitelů v 1 obvodě <.>
<br> Volební Zpracovaných účast okrsků
<br> 68,89 % 1oo %
<br> „o o o o <.>,o o 9 o
<br> 1.SNK - „Myslív 2022 "
<br> 125
<br> A 6 mandátů 60,80 % 1 22 hlasů 50 let,IT technik,Myslív „ 0 XXXX XXXXXXX XXX.příslušnost BEZPP XXX hlasu (XX,XX Á) zvolen / a
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Navrhující strana NK
<br> XX let,státní zaměstnanec,Myslív Pol.příslušnost BEZPP
<br> 159 hlasů (12,50 %)
<br> Navrhující strana NK ZVOIeH/a 57 let,vedoucí zemědělské společností,<.> „ Milčice 146 hlasů (11,47 %) Pavel Twhacek Pol.příslušnost BEZPP zvolen /a
<br> František Ve jvančický
<br> Navrhující strana NK
<br> 62 let,soukromý zemědělec,XXXXXX XXX.příslušnost BEZPP
<br> XXX hlasů (XX,XX %)
<br> Navrhující strana NK ZV Olen/ &
<br> 40 let,vojákz povolání,Milčice o o 2 (y XXX XXXX XXX.příslušnost BEZPP XXX hlasu (X Í X ;) Navrhujicí strana NK ZVO en a
<br> 66 let důchodkyně,Milčice „,8 O
<br>,2 / XXXX XXXXXXXXX XXX.příslušnost BEZPP XXX hlasu (X' “) zvolen / a
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXXX
<br> Navrhující strana NK Nezvolení kandidáti A
<br> 47 let,učitelka,XXXXXX XXX.příslušnost BEZPP
<br> XXX hlasů (XX,XX %)
<br> Navrhující strana NK nBZVOIGIl/a
<br> 45 let,OSVČ,Myslív „ 0 XXX XXXXXX XXX.příslušnost BEZPP XXX hlasu (XX,XX X) Navrhující strana NK neZVO etl/a
<br> 41 let,IT technik,Nový Dvůr „ 0 Ing.XXXXXX XXXXXX XXX.příslušnost BEZPP XXX hlasu (XX,XX Kč) nezvolen / a
<br> Navrhující strana NK
<br> 30.09.2022 10:05
<br> Komunální volby 2022 * ČT24 _ Česká televize
<br> lx)
<br> z6
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXXX XXXXXXX Ph.D <.>
<br> Ing...

Načteno

edesky.cz/d/5684873


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Myslív      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz