« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Oznámení veřejnou vyhláškou: Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - STANOVENÍ HAVÁRIE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovení přechodné úpravy provozu - HAVÁRIE (2.1 MB)
% MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE Litoěěřice Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Spisová značka: MULTM/0070208/22/DOPSH/llea/
<br> Č.j.: MULTM/0070254/22/DOPSH/MVa
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXXX \__
<br> Tel.: XXXXXXXXX ; OBECNÍ ÚŘAD cis-mw?
<br> E-mail: podatelna©litomericecz L“ \: TĚĚŘEŽLEĚ
<br> Dat.schránka: tpebfnu
<br> gog.o 33-09-2022 QW? Litoměřice 29.09.2022 lic,<.>,_CÝCKÍÍŽŽÍř/ÝŠQŠZ
<br> Počet Z/// MĚ!/„Fmi
<br> ':„ttrzrtv :.<.> -„„um-
<br> Ukl,znak
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU WHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Litoměřice,odbor dopravy a silničního hospodářství,rozhodující v přenesené působnosti podle ust.g 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,resp.stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích podle ust.g 124 odst.1 a 6 zákona č.361 /2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),v souladu s ust.g 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),na základě žádosti od společnosti Severočeská servisni a.s <.>,IČO 05175917,Přítkovská 1689,415 01 Teplice a z důvodu nebezpečí z prodlení bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu v souladu s ust.g 77 odst.1 písm.0),odst.4 zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci: - silnice č.|||/25841 vobci Třebušín.okres Litoměřice.kraj Ústecký,z důvodu havárie vodovodního potrubí.Rozsah opatření (dopravní značení) viz grafická příloha-situace:.Na vozovce silnice č.Ill/25841 před objektem č.p.43 vobci Třebušín budou umístěny
<br> dopravní značky a zařízení A 15 — práce na silnici,C 4b — přikázaný směr objíždění vlevo,2 4a - směrovací des...

Načteno

edesky.cz/d/5684857

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz