« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Usnesení 41. mimořádného zasedání ZO Třebušín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prezenční listina (394.34 kB)
Příloha č.1
<br> Zápisu z 41.mimořádné veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebušín dne 21.09.2022
<br> Prezenční listina
<br> Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce:
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Občané: Hosté:
<br> WHO VCI/Gmail! %) MAJ/+ QCM/W114 [? ÍWM/ W +? ' __ » WQWĚÚÍ/ýý VW.[WW/ó M/mz/ „QL LEM/ELwWy/au ! QW T q/
<br> OKUŽúwř V; \L anál/l; Íť/Nf/ 20%0! / /
<br> / * HČÉ Úřóol/ ' ' 671 a“ W
Usnesení 41. mimořádného ZO (527.59 kB)
Stránka 1 z 1
<br>
Obec Třebušín
Zastupitelstvo obce Třebušín
<br>
Usnesení
z 41.mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Třebušín <,>
<br> konaného dne 21.9.2022,od 19:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ v Třebušíně
<br>
<br> Návrh usnesení č.1/41Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje ověřovatele zápisu ve složení pan Ing.Miroslav
Navrátil a paní XXXXXX XXXXXXXXXXX,zapisovatel paní XXXX XXXXXXXX <.>
Výsledek hlasování: Pro: X Proti: X Zdrželi se: 0
Usnesení č.1/41Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
Návrh usnesení č.2/41Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje program 41.veřejného zasedání ZO Třebušín <.>
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2/41Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
Návrh usnesení č.3/41Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje pravomoc starostce schválit odsouhlasené a
podepsané Změnové listy technickým dozorem do výše 600 000 Kč a pověřuje starostku
podpisem Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo Regenerace území brownfield - Stodola Třebušín -
dokončení,který bude řešit pouze Změnové listy <.>
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.3/41Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
Návrh usnesení č.4/41Z/2022:
Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
„Restaurování sochy sv.Jana Nepomuckého v Třebušíně“ – prodloužení termínu dokončení
do 21.11.2022 a pověřuje starostku podpisem <.>
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.4/41Z/2022 bylo schváleno <.>
<br>
V Třebušíně 21.09.2022
<br> Zapisovatel: XXXX XXXXXXXX.………………………….<.>
<br> Ověřovatelé: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX …………….…………….<.>
<br>
XXXXXX XXXXXXXXXXX ……………………………
<br>
Starosta: XXXX XXXXXXXXX …………………………… <.>

Načteno

edesky.cz/d/5684856

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz