« Najít podobné dokumenty

Obec Pluhův Žďár - Usnesení zastupitelstva obce z jednání dne 21.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pluhův Žďár.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Přijatá usnesení zastupitelstva obce Pluhův Žďár
z jednání konaného dne 21.9.2022
<br> Přijato usnesení č.131/22: Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár schvaluje ověřovateli zápisu paní Blanku Randlovou a pana
Petra Paščenka a zapisovatelem XXXX XXXX Kůrku <.>
<br> Pro X Proti X Zdržel se 0
<br> Přijato usnesení č.132/22: Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár schvaluje navržený program jednání <.>
<br> Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
<br> Přijato usnesení č.133/22: Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár bere na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise č.3 ze
dne 20.09.2022 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání
veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů,formou otevřeného řízení na akci "PLUHŮV ŽĎÁR - MÍSTNÍ ČÁST KLENOV –
KANALIZACE K.Ú.KLENOV",identifikátor veřejné zakázky: N006/22/V00017614 <.>
<br> Přijato usnesení č.134/22: Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár projednalo návrhy a doporučení hodnotí komise uvedené v
Protokolu o jednání hodnotící komise č.3 ze dne 20.09.2022 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané podle
zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů,formou otevřeného řízení na akci
"PLUHŮV ŽĎÁR - MÍSTNÍ ČÁST KLENOV – KANALIZACE K.Ú.KLENOV",identifikátor veřejné zakázky: N006/22/V00017614 a
rozhoduje o odmítnutí podaných námitek stěžovatele (TB BUILDING s.r.o <.>,Jiráskovo předměstí 935,377 01 Jindřichův
Hradec,IČO: 280 66 987,112 - Společnost s ručením omezeným) proti vyloučení ze zadávacího řízení k akci "PLUHŮV ŽĎÁR
- MÍSTNÍ ČÁST KLENOV – KANALIZACE K.Ú.KLENOV",identifikátor veřejné zakázky: N006/22/V00017614 v souladu
s doporučením hodnotící komise (zadavatel podaným námitkám nevyhovuje).Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu
obce pana Ing.Petra Nohavu podpisem Rozhodnutí o námitkách k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané
podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů,formou otevřeného řízení k ...

Načteno

edesky.cz/d/5684850

Meta

EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pluhův Žďár      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz