« Najít podobné dokumenty

Ústecký kraj - EIA - závěr zjišťovacího řízení "Ústí nad Labem, Dobětice, Slunečná pláň - technická a dopravní infrastruktura - výstavba rodinných domů"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ULK1208 - zveřejnění informace o ZZŘ - ÚnL, Dobětice, Slunečná pláň.pdf
Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
<br> Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156Fax:
+420 475 200 245e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ID: t9zbsva č.ú.882733379/0800
<br> 1 / 1
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
Datum: 30.září 2022
Spisová značka: KUUK/104492/2022/40/ZPZ/ULK1208
Číslo jednací: KUUK/145287/2022/ZPZ
UID: kuukes861eecee
Vyřizuje/linka: Ing.XXXXX XXXXXXXXX / XXX
Počet listů/příloh: X/X
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,v platném znění
– zveřejnění informace o vydání závěru zjišťovacího řízení <.>
<br> V souladu s ustanovením § 16 odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňujeme informaci o vydání závěru zjišťovacího
řízení k záměru
<br> Ústí nad Labem,Dobětice,Slunečná pláň - technická a dopravní infrastruktura -
výstavba rodinných domů
<br>
zařazeného dle § 4 odst.1 písm.c) do bodu 108 II.kategorie přílohy č.1 zákona <.>
Oznamovatelem je Mobilní haly spol.s r.o <.>,Malátova 2509/14,400 11 Ústí nad Labem <.>
<br> Umístění záměru:
<br> kraj: Ústecký
obec: Ústí nad Labem
katastrální území: Dobětice
<br> Informace o řízení a kompletní podklady včetně příloh jsou k dispozici na internetové adrese
informačního portálu CENIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1208 <.>
<br> Informace o vydání závěru zjišťovacího řízení je zveřejněna v termínu
<br> od 30.9.2022 do 15.10.2022
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
<br>
<br>
<br> 2022-09-30T09:27:23+0200
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX aXXecXXbXXcbeXXceXXbbXXfbXXcXXXfXbceXfcd
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX XXaeedXXXXdecXXfcXaXXXXXdaXcXXXXbXXXXXaX
ULK1208 - závěr zjišťovacího řízení - ÚnL, Dobětice, Slunečná pláň.pdf
Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156 Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ID: t9zbsva č.ú.882733379/0800 1 / 13 Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 29.září 2022 Spisová značka: KUUK/104492/2022/38/ZPZ/ULK1208 Jednací číslo: KUUK/142582/2022/ZPZ UID: kuukes861ee0ce Vyřizuje/linka: Ing.XXXXX XXXXXXXXX / XXX Počet listů/příloh: XX/X ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 7 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).Identifikační údaje: Název: „Ústí nad Labem,Dobětice,Slunečná pláň - technická a dopravní infrastruktura - výstavba rodinných domů“ Záměr je označen pod kódem ULK1208 a je zařazen do bodu 108 Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu (5 ha) kategorie II přílohy č.1 zákona.Charakter záměru: Předmětem záměru je výstavba technické infrastruktury a celkové přípravy území pro budoucí novou obytnou zónu s plánovanou výstavbou 72 rodinných domů.Celková plocha dotčeného území je 96 700 m2.Řešené území se nachází na severním okraji města Ústí nad Labem v městské části Dobětice.Pozemky dotčené záměrem jsou p.č.: 175/117,184/1,221/1,221/25,221/27,239,241/1,244/1,270,275,278,279/2,290/1,291/1 a 293/9 v k.ú.Dobětice.Řešené území ohraničuje na jeho severním okraji Šrámkova ulice vedoucí od Domova pro seniory směrem na Žežice.Na západě řešené území navazuje na stávající zástavbu městské části Dobětice,z jihu je území ohraničeno přírodní lokalitou údolí Dobětického potoka,částečně využívaného zahrádkářskými osadami.Na východním okraji přechází řešené území do XXXXX volných v k.ú.Žežice.Záměr navazuje na územní studii „Slunečná pláň“.Stavba zahrnuje následující hlavní objekty: komunikace pro motorová vozidla,komunikace pro pěší,vodovod,s...

Načteno

edesky.cz/d/5684385

Meta

EIA   Volby   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz