« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 147/2022 OVV právník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_0147_22_OVV_pravnik.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.147/2022
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> p r á v n í k
<br> Odbor vnitřních věcí
<br>
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Zajišťuje speciální odborné činnosti na úseku přestupkové agendy,např.vedení přestupkového řízení
v I.stupni,přezkoumávání rozhodnutí v odvolacím řízení,v obnově řízení a v přezkumném řízení.Zastupuje
statutární město Brno – Magistrát města Brna při soudním přezkoumávání přestupků.Zajišťuje poradenskou
činnost z oblasti zákona o přestupcích a souvisejících předpisů a provádí kontroly přestupkové agendy
z pozice nadřízeného orgánu.Vyřizuje stížnosti.Přijímá oznámení o pořádání shromáždění dle zákona
o právu shromažďovacím a rozhoduje o jeho zákazu.Zajišťuje agendu místních symbolů a zpracovává
materiály ohledně vyvěšování vlajek.Spolupracuje při zpracování interních normativních aktů a smluv
v působnosti odboru.Vhodné i pro absolventy <.>
<br>
Bližší informace o druhu práce podá: Mgr.XXXXX XXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX <.>
<br>
Platové podmínky: 11.platová třída dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br>
<br> Termín nástupu: ihned po skončení výběrového řízení <.>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu s právním zaměřením <,>
<br>  orientace v právních předpisech,zejména:
- zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č.251/2016 Sb <....

Načteno

edesky.cz/d/5684294

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz