« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 154/2022 OSP koordinátor projektu Bezpečnější Brno 09

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_154_22_OSP_koordinator_projketu_Bezpecnejsi_Brno_09_2.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.154/2022
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> k o o r d i n á t o r p r o j e k t u B e z p e č n ě j š í B r n o
<br> Odbor sociální péče,Oddělení Koordinační centrum prevence
<br>
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Vykonává prevenci kriminality na území města.Zpracovává analýzy jednotlivých rizikových oblastí z hlediska
<br> ochrany obyvatelstva na území města.Koordinuje aktivity v oblasti prevence kriminality obecně.Zabezpečuje
<br> úzkou a vzájemnou součinnost útvarů MMB a úřadů městských částí,Městského ředitelství policie Brno <,>
<br> Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství
<br> policie Jihomoravského kraje,Městské policie Brno,nestátních neziskových organizací,příspěvkových
<br> organizací a zdravotnických zařízení v oblasti prevence kriminality obecně.Vyřizuje dotazy občanů
<br> vztahujících se k bezpečnosti a prevenci kriminality.Vede statistiku dotazů a žádostí,včetně postupu řešení <.>
<br> V případě potřeby provádí šetření na místě.Připravuje a aktualizuje obsah webové stránky „Bezpečnější
<br> Brno“.Shromažďuje,kompletuje a vyhodnocuje poznatky a statistické údaje,vytváří databázi Koordinačního
<br> centra prevence kriminality ve městě Brně <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX - tel.č.XXX XXX XXX <.>
<br>
<br> Platové podmínky: 10.platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br>
<br> Termín nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5684287

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz