« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v domě Mírová 40, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zverejneni_zameru_prodeje_bytovych_jednotek_v_dome_Mirova_40_Brno.pdf
MMB/046306412022
<br> Záměr obce prodat nemovité věci
<br> vv!
<br> Vsouladu s ust.5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdejsrch změn a doplňků <,>
<br> zveřejňuje statutární město Brno po dobu 15-ti dnů záměr prodeje níže uvedených nemovitých věcí:
<br> - jednotky č.795/1 — byt,vymezené podle zákona č.72/1994 Sb <.>,kterým se upravují některé spoluvlastnické
<br> vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),vbudové č.p.795,Mírová 40,Brno,postavené na pozemku p.č.1844/1 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2,v Brně,k.ú.Černovice,včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4835/34984 na společných částech této budovy a pozemku p.č.1844/1 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2,vše v k.ú.Černovice,obec Brno,okres Brno — město;
<br> jednotky č.795/2 — byt,vymezené podle zákona č.72/1994 Sb <.>,kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),vbudově č.p.795,Mírová 40,Brno,postavené na pozemku p.č.1844/1 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2,v Brně,k.ú.Černovice,včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4796/34984 na společných částech této budovy a pozemku p.č.1844/1 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2,vše v k.ú.Černovice,obec Brno,okres Brno — město <.>
<br> Výše uvedené vymezené bytové jednotky budou prodávány dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“ schváleného Zastupitelstvem města Brna č.27/16 dne 15.3.2016,pod bodem č.43,2 úrovně městské části Brno-Černovice <.>
<br> Informace o uvedeném záměru a dalším postupu Vám poskytne XXXXX XXXXXXXXXXXXX,Malinovského nám.X,XXX XX Brno,dv.č.225a,tel.542 173 299 <.>
<br> Vviádření zasílejte na adresu thového odboru Maqistrátu města Brna.Malinovského nám.3,601 67 Brno <.>
<br> vedoucí Bytové o odboru MMB

Načteno

edesky.cz/d/5684282

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz