« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí v k.ú. Pisárky, Staré Brno, Stránice, Štýřice, Veveří

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zverejneni_zameru_prodeje_nemovitych_veci_v_k.u._Pisarky_Stare_Brno_Stranice_Styrice_Veveri.pdf
MMB/046292612022
<br> Záměr obce prodat nemovité věci
<br> Vsouladu s ust.& 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších změn a doplňků,zveřejňuje statutární město Brno po dobu 15-ti dnů záměr prodeje níže uvedených nemovitých věcí:
<br> Záměr prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích pod bytovými domy a spoluvlastnických podílů na pozemcích s těmito domy funkčně spjatými,vlastníkúm/spoluvlastníkúm vymezených bytových jednotek v těchto domech,ato za cenu obvyklou dle znaleckého posudku,se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,2 úrovně MČ Brno-střed <.>
<br> Jedná se o: - podíl o velikosti 1/14 na pozemku p.č.1463 - zahrada,o výměře 338 m2,Nové sady 22,k.ú.Staré Brno,obec Brno,okres Brno-město <,>
<br> - podíl o velikosti 2053/3905 na pozemcích p.č.1054 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 218 m2,a p.č.1055 - zahrada,o výměře 97 m2,Pellicova 21,vše v k.ú.Staré Brno,obec Brno,okres Brno—město <,>
<br> - podíl o velikosti 10215/210865 na pozemku p.č.1631 — zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 855 m2,a podíl o velikosti 10215/210865 na pozemku p.č.1632 - zahrada,o výměře 165 m2,Zahradnická 21,vše v k.ú.Staré Brno,obec Brno,okres Brno-město <,>
<br> - podíl o velikosti 25704/44778 na pozemcích p.č.189 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 198 m2 a p.č.188 - zahrada,o výměře 337 m2,Havlíčkova 93,vše v k.ú.Stránice,obec Brno,okres Brno-město <,>
<br> - podíl o velikosti 741/13323 na pozemcích p.č.471 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 440 m2 a p.č.470/1 - zahrada,o výměře 1.399 m2,Údolní 85,vše v k.ú.Stránice,obec Brno,okres Brno-město <,>
<br> - podíl o velikosti 3540/6643 na pozemku p.č.561/1 - ostatní plocha,zeleň,o výměře 828 m2,Grmelova 8,k.ú.Štýřice,obec Brno,okres Brno-město <,>
<br> - podíl o velikosti 1083/3889 na pozemku p.č.1174 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 582 m2,Vinohrady 26,k.ú.Štýřice,obec Brno,okres Brno—město <,>
<br> — podíl o velikosti 9320/28336 na pozemku p.č.633 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 14...

Načteno

edesky.cz/d/5684281

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz