« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Závěrečný účet DSO Březnicko za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde... (2.81 MB)
P��loha �.1_Pln�n� rozpo�tu.pdf
<br>
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br>
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br>
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br>
sestavený k 31.12.2021
<br>
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br>
IČOROK MĚSÍC
<br>
711736682021 12
<br>
Název a sídlo účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br>
Náměstí 11
<br>
262 72 Březnice
<br>
I.Rozpočtové příjmy
<br>
Schválený Rozpočet Výsledek od
<br>
rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br>
1 2 3a b
<br>
Neinv.přijaté transf.od obcí 268 000,00 265 650,00 265 650,00 99,1 100,00000 4121
<br>
Příjmy z úroků (část) 800,00 800,00 178,41 22,3 22,36310 2141
<br>
Obec.příj.a výd.z fin.operací 800,00 800,00 178,41 22,3 22,36310
<br>
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 268 800,00 266 450,00 265 828,41 98,9 99,8
<br>
FENIX,Výkaznictví 9.11.007 Strana 1 Tisk: 31.03.2022 20:18:26
<br>
<br>
<br>
<br> IČO: 71173668 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br>
Březnicko,svazek obcí sestavený k 31.12.2021
<br>
II.Rozpočtové výdaje
<br>
Schválený Rozpočet Výsledek od
<br>
rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br>
1 2 3a b
<br>
Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 652,00 32,6 32,66310 5163
<br>
Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 000,00 2 000,00 652,00 32,6 32,66310
<br>
Ostatní osobní výdaje 1 500,00 1 500,00 1 200,00 80,0 80,06409 5021
<br>
Nákup materiálu j.n.2 000,00 2 000,006409 5139
<br>
Nákup ostatních služeb 32 000,00 32 000,00 28 800,00 90,0 90,06409 5169
<br>
Pohoštění 3 500,00 3 500,006409 5175
<br>
Ostatní nákupy j.n.2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,06409 5179
<br>
Ostatní činnosti j.n.41 000,00 41 000,00 32 000,00 78,0 78,06409
<br>
<br>
<br> V ý d a j e c e l k e m 43 000,00 43 000,00 32 652,00 75,9 75,9
<br>
FENIX,Výkaznictví 9.11.007 Strana 2 Tisk: 31.03.2022 20:18:26
<br>
<br>
<br>
<br> IČO: 71173668 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br>
Březnicko,svazek obcí sestavený k 31.12.2021
<...
zde.... (201.36 kB)
Březnicko,svazek obcí
<br> Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> IČ: 71173668
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Schváleno valnou hromadou svazku dne 31.května 2022
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno na elektronické úřední desce v období ………………………….<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet svazku za rok 2021
<br>
<br>
zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění platných předpisů <.>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br>
Název Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU
<br>
<br> Příjmy
<br>
<br> Třída 1-Daňové příjmy
<br> Třída 2-Nedaňové příjmy 800 800 178,41 22,3 22,3
<br> Třída 3-Kapitálové příjmy
<br> Třída 4-Přijaté transfery 268 000 265 650 265 650,00 99,1 100,0
<br> Příjmy celkem 268 800 266 450 265 828,41 98,9 99,8
<br> Konsolidace příjmů
<br> Příjmy celkem po konsol.268 800 266 450 265 828,41 98,9 99,8
<br>
<br> Výdaje
<br>
<br> Třída 5-Běžné výdaje 43 000 43 000 32 652,00 75,9 75,9
<br> Třída 6-Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 43 000 43 000 32 652,00 75,9 75,9
<br> Konsolidace výdajů
<br> Výdaje celkem po konsol.43 000 43 000 32 652,00 75,9 75,9
<br>
Financování celkem po kon.–225 800 -223 450 -233 176,41 103,3 104,4
<br>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC je součástí závěrečného účtu – příloha č.1
<br>
<br>
2) Výkaz zisku a ztráty
<br>
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti svazku za rok 2021 činil zisk ve výši 218 802,41 Kč <.>
<br> Tento výsledek bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních
<br> období <.>
<br>
Výkaz zisku a ztráty ÚSC – příloha č.2 <.>
<br>
<br>
3 ) Stav peněžních prostředků
<br> K 31.12.2021 byl na účtu svazku tento stav peněžních prostředků:
<br>
<br> Základní běžný účet u České spořitelny,a.s.pobočky Březnice – 1 937 ...

Načteno

edesky.cz/d/5684145

Meta

Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz