« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Usnesení z 21. zasedání ZO ze dne 22.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 21. zasedání ZO ze dne 22.9.2022 (115.78 kB)
OBEC BÍLÁ
<br> Usnesení z 21.zasedání Zastupitelstva obce Bílá <,>
<br> konaného dne 22.9.2022
<br> ___________________________________________________________________________
<br> číslo 21 / 1 – 21 / 7
Usnesení č.21 / 1
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 21.zasedání Zastupitelstva obce Bílá konaného
dne 22.9.2022 s tím,že bude vypuštěn bod č.5 Zřizovací listina MŠ Bílá <.>
<br> Usnesení č.21 / 2
Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Petra Niesnera a Ing.Vítězslava Kubačáka <.>
<br>
Usnesení č.21 / 3
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem XXXXXXX XXXXXX,DiS <.>
<br> Usnesení č.XX / 4
Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK (ev.č.05589/2016/RRC) z října 2016
<br> a Dodatků č.1 a 2 k této smlouvě zastupitelstvo obce schvaluje vrácení dotačních prostředků
<br> ve výši 500 000,- Kč,které byly určeny na vypracování projektové dokumentace všech stupňů
<br> na projekt „Cyklostezka Bílá – Mezivodí“,zpět poskytovateli dotace - Moravskoslezskému
<br> kraji <.>
<br>
Usnesení č.21 / 5
Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr - nákup 2 ks sněžných děl od firmy
<br> TECHNOALPIN EAST EUROPE,s.r.o.dle specifikace uvedené v Nájemní smlouvě č.26062019-
<br> 1TAEE ze dne 21.8.2019 a nabídky firmy TechnoAlpine ze dne 21.9.2022 za celkovou částku
<br> 39 990,00 Eur bez DPH <.>
<br>
Usnesení č.21 / 6
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě o poskytování příspěvku na pobyt v Domě
<br> s byty pro seniory v Ostravici na rok 2022 uzavřený s obcí Ostravice ve výši 5 000 Kč <.>
<br>
Usnesení č.21 / 7
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.8 tak jak bylo předloženo <.>
<br>
V Bílé 30.9.2022
<br>
<br>
<br> Starosta: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> Místostarosta: Ing.XXXXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5683972

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz