« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Opatření obecné povahy - Dočasná ochrana vnitřních hranic ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Č.j.: MV—166858-1IOAM-2022 Praha 26.září 2022 Počet listů: 5 Přílohy: 1/1
<br> Opatření obecné povahy
<br> Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle 5 11 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic") a ve smyslu čl.28 odst.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky Spojenou s prudkým nárůstem nelegální sekundární migrace,zvýšenou aktivitou organizovaných skupin převaděčů a zhoršení migrační a bezpečnostní situace na vnějších hranicích EU <.>
<br> dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br> a to v období od 29.září 2022 00:00 do 8.října 2022 23:59 na celém úseku pozemní hranice se Slovenskou republikou <.>
<br> Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce uvedeného úseku vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace <.>
<br> Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech uvedených v příloze tohoto opatření obecné povahy,a to bez časového omezení.Tato povinnost se nevztahuje na:
<br>.integrovaný záchranný systém,jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a
<br> o osoby,které hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraničí nebo jde o lesníky,myslivce nebo rybáře při výkonu práce v bezprostředním příhraničí <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 29.září 2022 00:00 & pozbývá platnosti dne 8.října 2022 23:59 <.>
<br> Odůvodnění
<br> V souvislosti s prudkým nárůstem nelegální sekundární migrace,zvýšenou aktivitou organizovaných skupin převaděčů a zhoršení migrační a bezpečnostní situace na vnějších h...

Načteno

edesky.cz/d/5683307

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz