« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde (623.23 kB)
M ě s t s k ý ú ř a d J i č í n
odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství
<br> 17.listopadu 16,506 01 Jičín e-mail: doprava@mujicin.cz fax.: 493 545 285
<br> Č.j.: MuJc/2022/25387/DOP/MoE V Jičíně dne: 23.92022
<br> Vyřizuje: ing.Moravcová
<br> Telefon: 493 545 419
<br> Titl.:
<br> Obec Radim
<br> Radim 8
<br> 507 12 Radim
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
<br> Odbor dopravy MěÚ Jičín,rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 61 odst.1
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení §
<br> 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v pozdějším platném znění <,>
<br> na základě žádosti ze dne 19.9.2022,kterou podal žadatel: Obec Radim,Radim 8,507 12 Radim,IČO:
<br> 00272001 kterého zastupuje Projektservis Jičín s.r.o <.>,Jarošovská 291,506 01 Jičín,IČO: 25297538 a po
<br> dohodě s dopravním inspektorátem Policie České republiky Krajského ředitelství policie
<br> Královéhradeckého kraje ze dne 31.8.2022 vedeného pod č.j.: KRPH-92163-2/ČJ-2022-050406
<br>
<br> oznamuje
<br> zveřejnění návrhu stanovení dopravního značení
<br> formou opatření veřejné povahy dle ust.§ 171 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád takto:
<br>
<br> žadateli,v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích v pozdějším platném znění a po dohodě s dopravním inspektorátem Policie České republiky
<br> Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje,se stanovuje trvalá místní úprava dopravního
<br> značení v lokalitě Radim,sil.III/2864,III/2866,III/2862,MK a veřejně přístupné komunikace - pro
<br> trvalé umístění dopravního značení viz.plánek <.>
<br>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle přiloženého návrhu a podle „Zásad dopravního značení pro
<br> pozemní komunikace” (TP 65) a dále podle ČSN EN,zák.č.361/2000 Sb.a vyhl.č.294/2015 Sb.<,>
<br> za těchto podmínek:...

Načteno

edesky.cz/d/5683260

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz