« Najít podobné dokumenty

Obec Bohostice - MěÚ Sedlčany - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohostice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Sedlčany - Veřejná vyhláška
5 Jil/ZL
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY ' „„.; „,; X6 ?,12 Odbor výstavby a územního plánování — '
<br> ““ 264 80 Sedlčany "* '"""'—'—————-—-—__.__.____ SEDLČANY
<br> Č.j.: MÚ—S/OVÚP/19664/2022/Sti v Sedlčanech dne 26.Září 2022 Tel.: 314 002 969
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> <,>
<br> OZNÁMENí O ZAHÁJENÍ ŘIZENÍA KONÁNÍVEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ O NÁVRHU ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE M|LEšov
<br> Městský úřad v Sedlčanech,odbor výstavby a územního plánování,jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel") věcně a místně příslušný podle ustanovení & 6 odstavec 1 zákona číslo 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),pořizuje ve smyslu ustanovení 9 6 odst.1 písm.C) stavebního Zákona Změnu č.4 ÚP obce Milešov zkráceným postupem dle & 55a — 55b stavebního zákona <.>
<br> Pořizovatel na základě předloženého návrhu Změny č.4 Územního plánu obce Milešov
<br> ZAHAJUJE řízení o vydání Opatření obecné povahy
<br> \:
<br> kterým se vydává ZMĚNA C.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE M|LEšov,vsouladu s ustanovením & 55b odst.1 a 2 Stavebního Zákona a vsouvislosti s ustanovením & 52 až 54 stavebního Zákona a dále dle ustanoveníš 171 až 5 174 Zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a
<br> OZNAMUJE
<br> konání veřejného projednání
<br> o předloženém návrhu ZMĚNY č.4 ÚP OBCE MILEŠOV dle ustanovení & 55b odst.1 a 2 stavebního Zákona v souvislosti s š 52 odst.1 a 2 stavebního Zákona a ustanovení 5 172 správního
<br> +420 314 002 969 stiborova©mesto-sedlcany.cz ID: frsbn7e,IČ: 00243272 www.mestO-sedlcany.cz
<br> /,<.> E,v,» /,& namest| T.G.Masaryka 32 ;,l't.*My/W “?)

Načteno

edesky.cz/d/5683132

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohostice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz