« Najít podobné dokumenty

Obec Dubenec (Příbram) - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dubenec (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZO 22.09.2022 - cenzura.pdf (141.59 kB)
ZÁPIS ZE
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.09.2022
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec
<br>
<br>
Přítomni: p.Kuba,p.Šimonovský,p.Neubergová,p.Bardoňová,p.Štipl,p.Pikartová,p.Vondrášek
<br>
Omluveni:
<br>
<br> Hosté: p.J.Burian
<br> Ověřovatelé: p.Šimonovský a p.Pikartová
<br> Zapisovatel: p.Štipl
<br>
<br> Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání <.>
<br>
Zasedání začalo v 18:00 hod <.>
<br>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Schválení programu,volba ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení z minulého zastupitelstva <.>
<br> 2.Projednat a schválit žádost o odkup obecního pozemku parc.č.17/2 <.>
<br> 3.Projednat a schválit žádost o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.137 <.>
<br> 4.Seznámit ZO s Rozpočtovým opatřením č.5/2022 <.>
<br> 5.Projednat a schválit Rozpočtové opatření č.6/2022 <.>
<br> 6.Projednat a schválit Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.1 se zhotovitelem Staler spol.s r.o <.>
<br> 7.Projednat a schválit Smlouvu o pojištění areálu š.č.19 <.>
<br> 8.Seznámit ZO s Projektovou dokumentací „Komunikace pro 15 rodinných domů Dubenec“ <.>
<br> 9.Seznámit se Zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dubenec <.>
<br> 10.Projednat a schválit žádost o vyjádření se k odtoku povrchové vody před domem č.p.15 <.>
<br> 11.Různé <.>
<br> Paní Starostka požádala o doplnění bodu 12,13,14
<br> 12.Projednat a schválit žádost p.Vršťaly o připojení na kanalizační řad <.>
<br> 13.Seznámit ZO s posudkem zdravotního a statického stavu stromů v obci Dubenec především se
<br> stromy,které jsou doplněny ke kácení z důvodu bezpečnosti v obci <.>
<br> 14.Projednat a schválit náhradní výsadbu -alej společností Diamo s.p.mezi obcí Dubenec a Dubno <.>
<br>
<br> 1) Projednat a schválit program,volbu ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení z minulého
zastupitelstva <.>
<br> Starostka předložila návrh ZO o programu,volbě ověřovatelů zápisu a kontrolu usnesení z minulého
<br> zastupitelstva
<br>
<br> Návrh usnesení: projednat a schvál...

Načteno

edesky.cz/d/5683078

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dubenec (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz