« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Polepy, konaného dne 14. 9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde. (440.44 kB)
Zápis ze zasedání OZ 2022
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br> Zápis č.8 – září 2022
<br>
ze zasedání obecního zastupitelstva Polepy,které se konalo 14.září 2022 <.>
<br> Přítomen: Ing.R.Vodička,L.Štěrbová,M.Čech,Ing.P.Abrahámová – Vodičková,E <.>
Kotlář,M.Kubíková
Omluveni: J.Beneš
Finanční výbor: H.Darebná,M.Přibylová,Ing.T.Sojka
Komise rozvoje obce: M.Kilián
<br> Zasedání obecního zastupitelstva se konalo v kanceláři obecního úřadu,zasedání zahájil
starosta obce Ing.R.Vodička v 19.00 hod <.>
<br>
<br> Ad 1.Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl ověřovatele zápisu: M.Kubíková,E.Kotlář
Pro: Ing.R.Vodička,L.Štěrbová,M.Čech,Ing.P.Abrahámová – Vodičková,E.Kotlář <,>
M.Kubíková
Ověřovatelé zápisu byli schváleni <.>
<br>
<br> Ad 2.Schválení programu jednání
Starosta přečetl navrhovaný program zasedání v následujícím znění:
<br> 1.Určení ověřovatelů zápisu <.>
2.Schválení programu jednání <.>
3.Kontrola úkolů ze zasedání 8.6.2022 <.>
4.Instalace 27 sloupů veřejného osvětlení – výběr zhotovitele <.>
5.Žádost o finanční příspěvek TJ Polepy – podzimní část <.>
6.Žádost o pronájem Vébrovy restaurace <.>
7.Různé <.>
8.Diskuze <.>
<br> Starosta požádal o doplnění bodu Rozpočtové opatření č.4,Výběr zhotovitele na
zakázku „Dokončení stavebních úprav zázemí pro kulturní a společenské aktivity ve
Vébrově restauraci,Nabídka na obnovu místních komunikací,zápis z finančního výboru
ze dne 14.9.2022.Starosta dal o doplněném programu jednání hlasovat <.>
Pro: Ing.R.Vodička,L.Štěrbová,M.Čech,Ing.P.Abrahámová – Vodičková,E.Kotlář <,>
M.Kubíková
Program jednání byl schválen <.>
<br>
<br> Ad 3.Kontrola úkolů ze zasedání 8.6.2022 <.>
<br> Sankce kanalizace – odpověď JUDr.Čírtkové – JUDr.Čírtková odeslala výzvu
<br> společnosti Olivius navýšenou o částku 126.756,- Kč.Nyní musíme vyčkat na výsledek
<br> odvolání,pokud by odvolání nebylo úspěšné,JUDr.Čírtková navýší částku ještě o penále
<br> a částku za právní služby <.>
<br>
<br> Žádost o příspěvek na vybudování zámkové dlažby před č.p.XX – s...

Načteno

edesky.cz/d/5683001

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz