« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení05_zahájení správního řízení_kácení dřevin Jakubín_LKačerová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [108 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účastníci řízení: XXXXXX XXXXXXXX,Rynárec XX,XXX OX Rynárec Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 63 Castrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne
<br> 5/ŽP/2016 XXXXX XXXXXXX XX.X.XXXX tel.č.XXX 953 309
<br> Věc: Oznámení o zaháiení správního řízení Dne 9.3.2016 podala paní XXXXXX XXXXXXXX žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo XXX a to jasanu (obvod kmene X,X m nad zemí 210 cm) na parcele č.22 v k.ú.Jakubín.Pozemek je v majetku ža—
<br> datelky.Žádost byla doručena prostřednictvím pošty a byla přijata pod č.j.OÚ/117/2016 dne 10.3.2016 <.>
<br> Dnem 10.3.2016 bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jakovpříslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení & 76 odst.1 písm.b) zákona CNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známé účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Obecní úřad hodlá povolit káceníjasanu uvedeného v žádosti a dále jasanu,který s uvedeným jasanem bezprostředně sousedí <.>
<br> Na místě proběhlo šetření,při prohlídce bylo zjištěno,že jasan roste na terasu v bezprostřední blízkosti stodoly.Větve stromu jsou odspodu částečně ořezané,další větve zasahují na střechu stodoly a poškozují střešní krytinu.Koruna částečně prosychá a hrozí pád větví a další poškození střechy.Zhruba deset metrů od tohoto jasanu roste další mohutný jasan,který má více rozvětvenou korunu a jeho větve zasahují na střechu sousední budovy.Na střeše obou budov je zřejmé poškození krytiny.Žadatelka hodlá kácetjeden z jasanů,nicméně vzhledem k tomu,že koruny stromů se dotýkají a ovlivňují se,hrozí nestabilita druhého stromu po pokácení souseda.Proto bylo doporučeno odstranění obou stromů.V okolí obou budov rostou další stromy,náhradní výsadba není nutná <.>
<br> Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladu řízení na Obecním úřadě Častrov a písemně k němu podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OU Castrov a to do 15 dnů od obdržení tohoto ozná...

Načteno

edesky.cz/d/5682855

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz