« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - kalkulace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [39 KB]
Obec Častrov
<br>
IČO: 00247 987
Inventarizace dokladová
Kalkulace poplatků za rok 2015
Příjmy za komunální odpad rok 2015
Roční poplatek od občana trvale hlášeného v obci Kč 500,-
<br> Roční poplatek od vlastníka nemovitosti využívané k rekreačnímu pobytu Kč 500,-
<br> Počet obyvatel ke 31.12.2015 - 571
Počet nemovitostí k individuální rekreaci - 103
Celková částka vybraná od občanů za odvoz komunálního odpadu Kč 338.321,-
Celkové příjmy Kč 338.321,-
<br> Výdaje spojené s odvozem komunálního odpadu za rok 2015
Odvoz komunálního odpadu spol SOMPO Pelhřimov a.s.Kč 370.419,-
<br> Odvoz nebezpečného odpadu Kč 14.475,-
<br> Odvoz ostatních odpadů bioodpadů Kč 60.410,-
<br> Celkové výdaje Kč 445.304,-
<br> Rozdíl Kč 106.983,- je hrazen z rozpočtu obce <.>
<br> Vodné celkový příjem Kč 348.376,-
Roční poplatek od občana trvale hlášeného v obci Kč 17,25 za 1 m 3
Stočné celkový příjem Kč 234.662,-
<br> Roční poplatek od občana trvale hlášeného v obci Kč 11,50 za 1 m 3
Celkem tedy za 1 m3 z vodojemu odebrané a do kanalizace vypuštěné vody částka Kč 28,75 <.>
<br> Celkové příjmy Kč 583.038,-
Výdaje pitná voda Kč 556.069,03
<br> Výdaje ČOV a kanalizace Kč 1.025.644,90
Celkové výdaje Kč 1.581.713,93
Rozdíl Kč 998.675,93 je hrazen z rozpočtu obce <.>
<br> 10.000.000,- Kč úvěr u České spořitelny na ČOV Častrov a splaceno k 31.12.2015
<br> Kč 8.999.968,-
<br> Zbývá zaplatit Kč 1.000.032,-
E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spojení: číslo účtu:
<br> obec@castrov.cz 565 437 127
565 437 150 00 247 987 ČS Pelhřimov 622 113 309/0800

Načteno

edesky.cz/d/5682849


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz