« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení01_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Pelec_obec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [107 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účastníci řízení:v „ Obec Castrov,v|C 00247987,Častrov 105,394 63 Castrov Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 63 Častrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrově dne “HZP/2016 XXXXX XXXXXXX X.X.XXXX
<br> Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Obec Častrov plánuje rekonstrukci hráze dolního návesního rybníka v místní části Pelec.Na hrázi rybníka rostou olše,které zasahují kořenyjak do vody,XXX do tělesa hráze <.>
<br> Dnem XX.X.2016 bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jakovpříslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona CNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známě účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Obecní úřad hodlá povolit kácení dvou jedinců olše lepkavé rostoucích na okraji hráze,nejblíže k hlavní silnici procházející obcí směrem Častrov-Kamenice nad Lipou.Tyto dva stromy jsou ve špatném zdravotním stavu,bylo zjištěno napadení dřevokaznými houbami a podkorním hmyzem.Třetí olše roste v těsné blízkosti výpustě rybníka a hrozíjejí mechanické poškození při provádění stavebních prací.Pokud nebude možné se při rekonstrukci rybníka této olši vyhnout,hodlá obecní úřad povolit kácení i v tomto případě.Ostatní stromy rostoucí na hrázi rybníka zůstanou zachovány <.>
<br> Na místě proběhlo dne 19.2.2016 šetření,při prohlídce byl zjištěn výše uvedený stav.Šetření se zúčastnili za obce Častrov starostka Ing.XXXX XXXXXXXX a předseda komise ŽP Ing.XXXXX XXXXXXX.Dále byli přítomni XXX XXXXX XXXX z MěÚ Počátky a Ing.XXXX XXXXXX z MěÚ Pelhřimov.Zápis ztohoto šetření je součástí podkladů řízení <.>
<br> Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladů řízenívna Obecním úřadě Častrov a písemně k němu podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OU Castrov a to do 15 dnů od obdržení tohoto
<br> oznámení,poté bude ve věci rozhodnuto.Dámaýígí/ý
<br> lng.XXXX XXXXXXXX starostka obce Castrov
<br> OBECNÍ ÚŘAD GASTROV XXX...
bez názvu

Načteno

edesky.cz/d/5682842

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz